เปิดพื้นที่ส่วนตัวที่บอกเล่าเรื่องราวจากการเดินทางของ สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ นักเดินทางและนักเขียนอิสระ

Tags: , , , , , ,