รัฐบาลท้องถิ่นของกรุงโซล (Seoul Metropolitan Government) ริเริ่มออกกฎให้พนักงานต้องเลิกงานตรงเวลา ด้วยการปิดคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตอนสองทุ่มของวันศุกร์

เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีชั่วโมงการทำงานยาวนานที่สุดในโลก โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานเฉลี่ย 2,739 ชั่วโมงต่อปี มากกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ถึง 1,000 ชั่วโมง

รัฐบาลท้องถิ่นบอกว่าออกกฎนี้มาเพื่อหยุด ‘วัฒนธรรมการทำงานล่วงเวลา’

โครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 30 มีนาคม การดำเนินการจะแบ่งออกเป็นสามระยะ ระยะแรกจะปิดคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องตอนสองทุ่มของวันศุกร์ ระยะที่สองในเดือนเมษายน พนักงานจะต้องปิดคอมพิวเตอร์ภายใน 19.30 น. ของวันศุกร์ที่สองและสี่ของเดือน ส่วนระยะที่สาม เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ต้องปิดคอมพิวเตอร์ภายใน 19.00 น. ของวันศุกร์

ในฐานะประกาศของรัฐบาลท้องถิ่น พนักงานทุกคนจึงต้องปฏิบัติตาม แต่ก็มียกเว้นให้ในกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม แม้ดูเหมือนจะไม่ใช่งานยาก แต่ก็มีพนักงาน 67.1% บอกว่าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎข้อนี้ได้

ก่อนหน้านี้มีความพยายามลดภาระและความเครียดจากการทำงานล่วงเวลาของพนักงานมาแล้ว ด้วยการกำหนดให้ทุกวันพุธและศุกร์เป็นวันครอบครัว แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รัฐสภาเกาหลีใต้เพิ่งผ่านกฎหมายลดชั่วโมงการทำงานสูงสุดจาก 68 เหลือ 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

 

ที่มาภาพ: REUTERS/Jo Yong-Hak

ที่มา:

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-43497017

http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/seoul-city-to-shut-off-computers-at-night-to-fight-overtime-starting-march-23

Tags: , ,