ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารต่างชาติรายแรกที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งชาติเมียนมาลงทุนในธนาคารพาณิชย์ของเมียนมา พร้อมเข้าร่วมลงทุนในธนาคารเอยาวดี ฟาร์มเมอร์ ดีเวลลอปเม้นท์แบงก์ หรือเอแบงก์ ในสัดส่วน 35% ด้วยศักยภาพธนาคารท้องถิ่นท้องถิ่นรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็ว มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมมาให้บริการ มีเครือข่ายสาขา 18 แห่ง ครอบคลุมหัวเมืองหลัก 

ตั้งเป้าช่วยสร้างความหลากหลายในการให้บริการการเงิน เสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของเมียนมา พร้อมเชื่อมเครือข่ายธุรกิจและระบบชำระเงิน รองรับการให้บริการแก่ลูกค้าท้องถิ่น นักธุรกิจไทยและต่างชาติที่ขยายธุรกิจไปใน  AEC+3

นายภัทรพงศ์  กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่า รูปแบบของการร่วมลงทุนในครั้งนี้จะเป็นเพิ่มทุนให้กับเอแบงค์ ซึ่งจะส่งผลให้เอแบงค์มีฐานของเงินทุนในการดำเนินธุรกิจที่เข้มแข็งขึ้น โดยการลงทุนครั้งนี้จะดำเนินการผ่าน บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด ซึ่งธนาคารกสิกรไทยถือครองหุ้น 100% เป็นบริษัทลงทุน (Investment Holding Company) นอกประเทศไทย มีงบลงทุน ประมาณ 14,000 พันล้านบาท ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในต่างประเทศ ให้กับธนาคารกสิกรไทย 

นอกจากนี้การมีโอกาสเข้าร่วมถือหุ้นในเอแบงก์ จะช่วยเพิ่มสร้างความหลากหลายในการให้บริการการเงิน เสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของเมียนมา เพื่อต่อยอดธุรกิจของธนาคารฯ ในเมียนมาที่จะเชื่อมเครือข่ายธุรกิจและระบบชำระเงิน ตามยุทธศาสตร์การทำธุรกิจในอนาคตของธนาคารกสิกรไทย ที่จะมุ่งเน้นขยายเครือข่ายการให้บริการแก่ลูกค้าท้องถิ่น นักธุรกิจไทยและต่างชาติที่ขยายธุรกิจไปในประเทศ AEC+3 (เออีซี จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)

ทั้งนี้ เอแบงก์ ปัจจุบันมีสินทรัพย์ 314 พันล้านจ๊าด หรือ 6.4 พันล้านบาท  มีทุนจดทะเบียน 40 พันล้านจ๊าด หรือ  820 ล้านบาท ก่อตั้งเมื่อปี 2557