ท่ามกลางสังคมผู้สูงวัยที่กำลังโอบล้อมสังคมญี่ปุ่นมากขึ้นทุกขณะ ความพยายามอย่างแรงกล้าของรัฐบาลและชาวญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานและโครงสร้างระบบประกันสังคมก็ร้อนแรงขึ้นทุกขณะ อย่างล่าสุดในวันอังคารที่ผ่านมาความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นในการขยายเวลาเกษียณอายุของคนญี่ปุ่นออกไปจนถึง 70 ปีก็ประสบความสำเร็จ

โดยคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบที่จะผลักดันร่างกฎหมายให้ภาคเอกชนขยายระยะเวลาทำงานหรือที่เรียกว่าขยายเวลาเกษียณอายุให้กับลูกจ้างไปจนถึงอายุ 70 ปี เนื่องจากญี่ปุ่นมีความจำเป็นที่จะต้องขยายขนาดประชากรวัยทำงานให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางสังคมผู้สูงวัยที่กลืนกินสังคมอย่างรวดเร็ว

โดยร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีผลบังคับให้บริษัทต้องรักษาสภาพพนักงานไปจนถึงอายุ 70 ปี แต่ให้ตัวเลือก 5 ช้อยส์กับแต่ละองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงการขยายเวลาเกษียณอายุ การปลดลูกจ้างต่อเมื่อไม่สามารถทำงานได้ หรือการอนุญาตให้ลูกจ้างทำงานเกินอายุที่กำหนด 

รวมถึงยังมีอีกสองตัวเลือกที่น่าสนใจคือให้บริษัทจ้างงานลูกจ้างที่เกษียณอายุแล้วในรูปแบบเอาท์ซอร์สหรือฟรีแลนซ์ หรือจ้างงานลูกจ้างให้ทำงานประเภทการกุศลของบริษัท 

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่สภานิติบัญญัติและมีเป้าหมายที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้ให้ได้ภายในเดือนเมษายนปีหน้า โดยรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะทำให้ร่างกฎหมายขยายเวลาเกษียณอายุงานไปถึง 70 ปีจากปัจจุบัน 65 ปีให้กลายเป็นพันธะผูกพันในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลงซึ่งหมายความว่ามีหนุ่มสาวจำนวนไม่มากที่เข้ามาทำงาน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและจ่ายภาษีให้กับประเทศ ในขณะที่คนญี่ปุ่นรุ่นเก่ามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นกว่าเดิมด้วยความก้าวหน้าด้านการแพทย์ ทำให้พวกเขาต้องใช้เงินบำนาญและระบบดูแลสุขภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกับที่ความพยายามในการส่งเสริมการมีลูกก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ

ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นมองหาแนวทางอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหา โดยที่ผ่านมาประเทศที่พัฒนาแล้วจำนวนมาก อย่างเช่นสหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ยกเลิกการกำหนดอายุเกษียณด้วยกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางอายุที่ทำให้การเลิกจ้างด้วยอายุผิดกฎหมาย

ความเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะเป็นการแสดงความยินดีให้กับคนญี่ปุ่นที่ใกล้จะเกษียณอายุงาน แต่กลับเพิ่มความกังวลให้กับคนรุ่นใหม่ที่ในห้วงเวลาการทำงานที่ยาวนานของเขาจะขยายออกไปอีก 5 ปี

ที่มา

https://japantoday.com/category/business/japan-to-amend-laws-to-help-elderly-work-until-70

https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3049159/work-till-youre-70-japan-presses-ahead-new-employment

ภาพ: MARTIN BUREAU / AFP

Tags: ,