วันนี้ (11 ก.ค.) เวลา 9.30-12.30น. ที่โรงเรียนจะนะวิทยา อ.จะนะ สงชลา ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) จัดให้มีเวทีรับฟังความเห็นโครงการเมืองต้นแบบ 4 หรือโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต มีการเตรียมพื้นที่ไว้ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทั้งด้านในอาคารและด้านข้างอาคารภายในโรงเรียนจะนะวิทยา และยังมีการเตรียมพื้นที่ไว้ที่ริมถนนฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอีกด้วย โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก 

ฟาริยะห์ อายุ 59 ปี และเพื่อนบ้านอายุ 67 ปี ทั้งคู่เป็นชาวบ้านใน อ.สะกอม กล่าวคล้ายๆ กันว่าอยากให้โครงการเกิดขึ้น เชื่อว่าจะมีประโยชน์มากกับคนในพื้นที่ มีความเจริญ ลูกหลานจะมีงานทำไม่ต้องออกไปหางานนอกพื้นที่ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบรัฐก็ต้องเยียวยาให้ตามความเหมาะสม 

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน กลุ่มประชาชนที่คัดค้านโครงการนี้ นำโดยเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นัดรวมตัวกันที่หาดสวนกง อ.จะนะ ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังเวทีที่โรงเรียนจะนะวิทยา เมื่อมาถึงสี่แยกหอนาฬิกาจะนะ หรือสี่แยกนกเขา พบกับด่านสกัดของตำรวจ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจึงได้หยุดอ่านแถลงการณ์ประณามความไม่ชอบธรรมของเวทีประชาพิจารณ์ของศอ.บต ที่ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนที่คัดค้านโครงการได้แสดงความคิดเห็น โดยก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศ ปิดการจราจรบนถนนที่ผ่านหน้าโรงเรียนจะนะวิทยาทั้งที่มาจากปัตตานีและจากตัว อ.จะนะ มีการตั้งด่านสกัดและเตรียมกำลังพลจากสถานีตำรวจจังหวัดใกล้เคียงพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน เพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับเวทีประชาพิจารณ์ ทั้งนี้ยังมีรายงานข่าวว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าพบแกนนำกลุ่มคัดค้านโครงการ ในวันก่อนที่จะมีเวทีประชาพิจารณ์อีกด้วย

ไครียะห์ ระหมันยะ หรือ “ย๊ะ” ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ กล่าวว่าโครงการนี้มีความผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุปันได้รับรองและคุ้มครองไว้  แต่โครงการนี้กลับได้รับการอนุมัติโครงการก่อน แล้วถึงมารับฟังความคิดเห็นตามหลัง ถือว่าเป็นวิธีปฎิบัติที่ไม่สามารถยอมรับได้ การจัดเวทีของ ศอ.บต.ในวันนี้จึงเป็นเพียงพิธีกรรมที่สร้างขึ้นเพียงพื่อต้องการความชอบธรรมให้กับโครงการนี้ ในนามของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นขอเรียกร้องให้ประชาชนชาวจะนะ ชาวสงขลาและประชาชนทั่วไป ร่วมกันแสดงจุดยืนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อยุติความไม่ชอบธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากวิธีดำเนินโครงการ รวมถึงการหยุดโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตต่อไป จากนั้นทั้งหมดจึงได้เดินเท้าเข้าไปในตัวอำเภอเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน และเปิดเวทีอภิปรายที่ตลาดนัดวันพฤหัสใน อ.จะนะ

บังระ อายุ 67 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ชาวบ้าน ต.สะกอม ที่ร่วมคัดค้านโครงการกับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เราเห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับหลายนิคมอุตสาหกรรมตามจังหวัดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นมาในอดีต การเสียทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษจากน้ำเสีย อากาศเสีย ในระยะยาวชาวบ้านจะมีผลเสียมากกว่าได้อย่างแน่นอน

ยะห์ อายุ 46 ปี อาชีพประมง ชาวสะกอมที่คัดค้านโครงการนี้ด้วยเช่นกัน กล่าวว่าหากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ท่าเรือน้ำลึกก็จะมีตามมา การหาปลาจะลำบากต้องออกทะเลไปไกลกว่าเดิม และสุดท้ายน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก็จะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ปลาในธรรมชาติ

บาลี อายุ 53 เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ ชาว อ.จะนะ กล่าวว่าตนไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านโครงการ ตนเข้าใจกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์และก็รู้สึกเห็นใจมากๆ กับกลุ่มชาวประมงที่จะสูญเสียอาชีพ ตนเห็นว่าจากการผลักดันของศอ.บต.โดยรัฐบาลปัจจุปันโครงการนี้คงเกิดขึ้นแน่ การคัดค้านคงยาก ในระยะสั้นตนคงได้ประโยชน์จากการพัฒนา แต่ระยะยาวคงสู้กลุ่มทุนที่มาพร้อมกับโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ ชาวประมงและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ก็คงค่อยๆ หายไป

โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งหวังใช้แนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบและปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีทั้งหมด 4 เมือง คือ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส, อ.เบตง จ.ยะลา,อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยที่ อ.จะนะ จะมีการสร้างท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 การสร้างรางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือ การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมและการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยโครงการที่จะนะ ใช้เงินทุนประมาณ 18,680 ล้านบาท ใช้พื้นที่ 16.753 ไร่ ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม

โดยมีการผลักดันโครงการตามลำดับดังนี้ 

7 พ.ค. 62 ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอให้มีการขยายโครงการต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองที่ 4 อ.จะนะ และเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบ อ.จะนะเมืองต้นแบบอุตสากรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

31 ต.ค.62 มีมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบให้ อ.จะนะ ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

9 ธ.ค. ศอ.บต.ประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(31 ตค.62) ประกาศให้ อ.จะนะ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

21 ม.ค.63 ครม. สัญจร ที่ จ.นราธิวาส เห็นชอบให้ อ.จะนะ ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมอบหมายให้ ศอ.บต.ดำเนินการต่อไป

ต่อมา ศอ.บต.ได้ประกาศจัดให้มีเวทีย่อยรับฟังความคิดเห็นของโครงการนี้ในระหว่างวันที่ 14-20 พ.ค.63 แต่หลังจากไครียะห์ ระหมันยะ หรือ “ย๊ะ” ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ชาว ต.นาทับ อ.จะนะ สงขลา ได้เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา และปักหลักที่หน้าศาลากลาง จ.สงขลา ศอ.บต.ได้ประกาศเลื่อนเวทีรับฟังความเห็นออกไป โดยให้เหตุผลว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และช่วงเดือนรอมฎอน ที่อาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก 

หลังจากนั้น ศอ.บต.ได้ประกาศให้มีเวทีอีกครั้งในวันที่11 ก.ค.63 ทำให้ ไครียะห์ เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกอีกครั้ง ขอให้ยกเลิกมติ ครม.ที่ให้ อ.จะนะ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและขอให้ตรวจสอบ ศอ.บต.ที่จะเตรียมจะจัดเวทีรับฟังความเห็นในวันที่ 11 กค.นี้ด้วย

Tags: ,