แม้มหาอำนาจฝั่งตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาจะเดินหน้าถอนตัวจากความตกลงปารีสที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก แต่ ‘อิตาลี’ ยังคงแน่วแน่ในการเดินหน้าต่อสู้กับวิกฤตการณ์ด้านสภาพอากาศที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ออกกฎหมายบังคับให้ทุกโรงเรียนต้องสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เป็น ‘ประเทศแรกของโลก’

ลอเรนโซ ฟิโอรามอนติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอิตาลี ประกาศกฎหมายใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยกฎหมายดังกล่าวบังคับให้โรงเรียนของรัฐทุกแห่งในอิตาลีสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับเด็กๆ ตั้งแต่เกรด 1-13 หรือตั้งแต่อายุ 6-19 ปี เป็นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือประมาณ 33 ชั่วโมงต่อปี ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาหน้าเป็นต้นไป 

รัฐมนตรีฯ ผู้นี้เชื่อว่าพลเมืองจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในประเด็นนี้อย่างเร่งด่วน และมีวัตถุประสงค์ตั้งใจที่จะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก พร้อมบอกว่า “นี่คือรูปแบบใหม่ของการศึกษาโดยมีพลเมืองเป็นศูนย์กลาง ในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ด้านเนื้อหาของหลักสูตรจะยืนพื้นตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อของสหประชาชาติ รวมถึงวิธีการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน วิธีการต่อสู้กับมลพิษในมหาสมุทร และวิธีการรับมือกับปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมทางสังคม ซึ่ง ฟิโอรามอนติ ระบุว่า “แม้จะมีหลายประเทศที่มุ่งเน้นความสุขและความเป็นอยู่ดีมากกว่าจีดีพี แต่อิตาลีจะเป็นประเทศแรกที่นำวาระของสหประชาชาติมาเป็นรูปแบบการสอน”

พรรค Five Star Movement ที่ฟิโอรามอนติสังกัดนั้น เป็นพรรคที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของประชาชน โดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี ฟิโอรามอนติก็ถูกวิพากษ์โดยพรรคฝ่ายขวา ในเรื่องที่เขาสนับสนุนให้เด็กนักเรียนโดดเรียนไปประท้วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนให้เก็บภาษีพลาสติกและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

ที่มา

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/11/05/italy-become-first-country-make-studying-climate-change-compulsory/

https://edition.cnn.com/2019/11/06/europe/italy-climate-change-school-intl-scli-scn/index.html

ภาพ: REUTERS/Yara Nardi (April 19, 2019)

Tags: , ,