ตูน-ณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์ ศิลปินวง T_047 (ทีศูนย์สี่เจ็ด) ศิลปินที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมือง ด้วยการหยิบเสียงเพลงมาเป็นอาวุธต่อสู้กับเผด็จการ ใช้เสียงเพลงจรรโลงสังคม และกล่อมเกลาความคิดของผู้คน ด้วยพลังของศิลปิน เสมือนโล่ปกป้องผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย ด้วยแนวคิดที่ว่า “เป็นศิลปินต้องทำอะไรก็ได้ ”

Tags: , , ,