ครูระดับชั้นประถมในฮ่องกงถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพราะถูกตั้งข้อหาว่าใช้เอกสารประกอบการสอนที่เรียกร้องให้ฮ่องกงเป็นเอกราชจากจีน จากการสอนแนวคิดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการปกครองตัวเองแก่นักเรียน

ครูคนนี้เปิดวิดีโอสารคดีที่มีภาพของนักกิจกรรมที่เรียกร้องให้ฮ่องกงปกครองตัวเอง แล้วตั้งคำถามกับนักเรียน 4 ข้อ หนึ่งในนั้นคือคำถามที่ว่า “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคืออะไร” และ “จากในวิดีโอที่ได้ดู เหตุผลของการเรียกร้องให้ฮ่องกงปกครองตัวเองคืออะไร”

พ่อของนักเรียนคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุฮ่องกงว่า เขาอ่านใบคำถามแล้ว และไม่เห็นว่ามันเชิญชวนให้นักเรียนเรียกร้องเอกราชตรงไหน “ถ้าเด็กๆ ในฮ่องกงไม่มีทักษะคิดวิพากษ์แล้ว ผมเกรงว่าจะมีปัญหาทางการศึกษามากขึ้นในอนาคต” ส่วนพ่ออีกคนหนึ่งเห็นว่า ครูควรถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถ้าไม่สามารถสอนนักเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กรมการศึกษาฮ่องกงแถลงว่า ครูกระทำการละเมิดกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ด้วยการเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นเอกราชของฮ่องกง ดังนั้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนและคุ้มครองวิชาชีพครู ตลอดจนความไว้วางใจของประชาชนต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู กรมจึงยกเลิกใบอนุญาตของครูรายนี้ กรมยังกล่าวด้วยว่า ครูหลายคนได้รับคำเตือนในเรื่องนี้และกรมจะดำเนินการเพื่อหา ‘แกะดำ’ อื่นๆ ที่ละเมิดหลักวิชาชีพครู

ระหว่างกรกฎาคม 2019 ถึงสิงหาคม 2020 กรมได้รับข้อร้องเรียน 247 คำร้องที่อ้างว่าครูเกี่ยวข้องกับการชุมนุม จากการสอบสวน 204 เรื่อง มีการส่งคำตำหนิและคำเตือนไปแล้ว 33 เรื่อง และเป็นไปได้ที่จะเพิกถอนใบอนุญาตครูที่ผลการตรวจสอบชี้ว่ากระทำความผิดร้ายแรง

ระหว่างการแถลงข่าว  ชานซิวฟานกล่าวว่า ครูวางแผนเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองตนเองของฮ่องกง ในห้องเรียนยังมีการอภิปรายคำขวัญของพรรคเนชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรการเมืองที่ผิดกฎหมายในปี 2018 

ด้านสหภาพครูที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกงประณามการดำเนินการของกรมการศึกษาว่า ดำเนินการสอบสวนอย่างไม่ยุติธรรม การเพิกถอนคุณสมบัติครูและออกจดหมายเตือนไปยังโรงเรียนต่างๆ เป็นการคุกคามการจัดการของโรงเรียนอย่างน่ารังเกียจ และไม่สามารถยอมรับได้ ขณะที่โรงเรียน Alliance Primary School ออกแถลงการณ์ว่า จะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้โรงเรียน “เป็นกลางทางการเมือง” และจัดการศึกษาแก่นักเรียนอย่างเหมาะสม

แครี่ หลำ ผู้ว่าการฮ่องกงแสดงความเห็นว่า การกำจัด “แอปเปิลเน่า” ออกจากระบบการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น การลงโทษนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจะประกาศใช้ เควิน ยึง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า หากมีกรณีอื่นๆ ในอนาคตจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา:

https://amp.theguardian.com/world/2020/oct/06/hong-kong-primary-school-teacher-banned-for-talking-about-independence

https://www.bbc.com/news/world-asia-54431729

https://www.scmp.com/news/hong-kong/education/article/3104291/hong-kong-teacher-stripped-registration-spreading

ภาพ Mohd RASFAN / AFP