Myth (miTH/)
noun
1.
a traditional story, especially one concerning the early history of a people or
explaining some natural or social phenomenon, and typically involving supernatural beings or events.
2.
a widely held but false belief or idea.

Myth อาจแปลเป็นไทยได้ง่ายๆ ว่า ตำนาน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความเชื่อที่เขา ‘ว่ากันว่า’ ซึ่งเขาที่เริ่มต้นว่านั้นมักไม่มีใครรู้ว่าคือใคร แต่เขานั้นกลับมีอิทธิพลส่งผลต่อความเชื่อมากกว่าคนที่มีตัวตนจริงๆ เสียอีก

ขอยกตัวอย่างจากการแอบนินทาคนใกล้ตัวของหมอ นั่นคือ คุณแม่

บ่อยครั้งที่คุณแม่จะเอาเรื่องราวทางการแพทย์ในแบบเขา ‘ว่ากันว่า’ มาสอนหมอ (โปรดสังเกต – สอนนะคะ ไม่ใช่ถาม) เช่น ล่าสุดนี้คือ

“ผิงรู้ไหม กินถั่วดำวันละห้าเม็ดแล้วจะผอมและไม่เป็นมะเร็ง”

“แหม่…ง่ายขนาดนั้นผิงก็ตกงานแล้วสิ ไม่จริงอะ หม่าม้าเอามาจากไหน”

“จริง! เขาส่งกันมาในไลน์” แม่ตอบอย่างมั่นใจราวกับดอกเตอร์ไลน์ คือชื่อของกูรูทางการแพทย์!

ความอัดอั้นที่แม่เชื่อหมอไลน์มากกว่าหมอลูก ส่งผลให้หมอมีความคันมือคันไม้ อยากจะเขียนเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆ ถูกๆ ทางการแพทย์ต่างๆ ในสังคมไทย แต่ก็ยังไม่มีที่ทางให้ได้ระบายออก จนกระทั่งได้รับการเชิญชวนให้มาขีดเขียนในประเด็นนี้ให้กับเว็บ themomentum.co ความสนุกซุกซนจึงเริ่มต้นขึ้น

ในบทความแรกนี้ ขอเริ่มกันด้วยความเชื่อผิดๆ ที่หมอได้ยินมาตั้งแต่เด็ก นั่นคือความเชื่อที่ว่า ‘เป็นแผลสด ห้ามกินไข่’ (บางคนก็บอกว่าห้ามกินไก่ด้วย) เพราะ ‘ว่ากันว่า’ จะทำให้แผลหายแล้วกลายเป็นแผลนูนไม่สวยงาม

ในความเป็นจริงแล้ว กระบวนการหายของแผล ซึ่งอาศัยการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ต่างๆ ที่ผิวหนังนั้นต้องการสารอาหาร เพื่อเป็นวัตถุดิบในการซ่อมและสร้าง โดยเฉพาะการสร้างคอลลาเจนนั้น ร่างกายต้องการสารอาหารหลักคือ โปรตีน และแหล่งของโปรตีนดีที่ราคาไม่แพงคือ ไข่ขาว

ดังนั้นข้อเท็จจริงคือ เป็นแผลสด กินไข่ได้ กินไก่ได้ รวมถึงกินแหล่งอาหารที่มีโปรตีนดีอื่นๆ เช่น ปลา เต้าหู้ นมถั่วเหลือง นมวัวไขมันต่ำ ก็ได้เช่นกัน

ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดแผลเป็นนูน หรือที่เรียกว่า ‘คีลอยด์’ นั้น ได้แก่ พันธุกรรม ลักษณะของแผล ตำแหน่งของแผล รวมถึงอายุของผู้เป็นแผล แต่ไม่พบว่าการรับประทานอาหารในกลุ่มโปรตีนโดยเฉพาะไข่หรือไก่นั้น จะกระตุ้นให้เกิดคีลอยด์แต่อย่างใด

สรุปว่าจากข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ความเชื่อที่ว่า ‘เป็นแผลสด ห้ามกินไข่’ นั้น เป็นเพียง myth แท้ๆ หาใช่ความจริงทางการแพทย์ไม่!

*หมายเหตุ – อ่านจบแล้วชวนกันส่งต่อทางไลน์นะคะ เผื่อคุณแม่หมอบังเอิญได้ฟอร์เวิร์ดไลน์เข้า จะได้ปรับมุมมองเสียใหม่ว่า หมอลูกก็เชื่อถือได้ไม่แพ้หมอไลน์ ☺

ภาพประกอบ: seph_s

Tags: , , , ,