ของขวัญในเทศกาลแห่งความสุขจากคุณในปีนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยของขวัญชิ้นพิเศษ 5 อย่าง จาก UNHCR ที่จะถูกส่งต่อจากใจคุณ ถึงมือครอบครัวผู้ลี้ภัยจากสงครามและจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาอย่างยั่งยืน

สถานการณ์ผู้ลี้ภัยปัจจุบัน เป็นวิกฤตการณ์โลกที่คุณไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป กว่า 70.8 ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับความรุนแรงในสงครามและความขัดแย้ง พวกเขาคือกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ต้องการความคุ้มครองและความช่วยเหลือเร่งด่วน และส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิง

UNHCR เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ ทำงานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่แนวหน้าใน 134 ประเทศทั่วโลกในรวมถึงในประเทศไทยเพื่อมอบความคุ้มครองและระดมทุนช่วยเหลือ

สถานการณ์ความขัดแย้งในหลายพื้นที่ทั่วโลกยืดเยื้อยาวนาน ทั้งยังมีวิกฤตการณ์ใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้จำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหรือสิ้นสุด UNHCR ไม่สามารถทำงานนี้ได้เพียงลำพังอีกต่อไปและต้องการงบประมาณจำนวนมากเพื่อให้ความช่วยเหลือ

การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนไปจนถึงระยะยาว ที่พักพิงที่ปลอดภัย น้ำสะอาด การรักษาพยาบาล อนามัยสำหรับแม่และเด็ก และการศึกษา มีค่ามากกว่าสิ่งใดสำหรับผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย

 

น้ำสะอาด

น้ำสะอาดเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคนรวมถึงผู้ลี้ภัย

UNHCR มอบน้ำสะอาดและอาหารร้อนทันทีที่ผู้ลี้ภัยเดินทางมาถึง พวกเขาเหนื่อยล้าและหิวโหยจากการเดินทางไกลเป็นเวลาหลายวันผ่านเส้นทางที่อันตรายเพื่อแสวงหาความปลอดภัย

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อดื่มใช้ในชีวิตปัจจุบัน โดยเฉลี่ยผู้ลี้ภัยมีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน น้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น

UNHCR ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อหาทางออกให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยมีน้ำสะอาดใช้ มอบ Jerry Can ถังเก็บน้ำเอนกประสงค์ ให้ครอบครัวสามารถบริหารจัดการใช้น้ำในครอบครัวด้วยตนเอง สร้างจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย ทั้งยังทำให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กๆและผู้หญิงปลอดภัย เพราะไม่ต้องเดินไกลเพื่อตักน้ำ ลดความเสี่ยงอันตรายจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทาง

ภาพโดย REUTERS/Luisa Gonzalez

ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สถานการณ์ความขัดแย้งในหลายพื้นที่ทั่วโลกยืดเยื้อยาวนาน ทั้งยังมีวิกฤตการณ์ใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้จำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลง 

โดยเฉลี่ย ผู้ลี้ภัยต้องลี้ภัยยาวนานถึง 17 ปี พวกเขายังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย และไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการรอคอยของพวกเขาจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ หลายชีวิตต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนน

ที่พักพิงคือสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานอันดับแรกเป็นพื้นที่ที่ทำให้ครอบครัวที่บอบช้ำจากสงคราม ความรุนแรงรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง UNHCR มอบที่พักพิง คุ้มครองพวกเขาให้ไม่ต้องนอนในพื้นที่เปิด มีหลังคาที่ปกป้องครอบครัวจากแดด ฝนและสภาพอากาศรุนแรง มีพื้นที่ส่วนตัวเป็นสัดส่วน มีกำแพงและประตู ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและนอนหลับสนิทได้อีกครั้ง รวมถึงมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เช่น แสงสว่าง จากตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ครอบครัวไม่ต้องหวาดกลัว สามารถใช้ชีวิตหลังพระอาทิตย์ตกดิน และมอบผ้าห่มให้ความอบอุ่นในตอนกลางคืน มอบเสื่อนอน มุ้งกันยุง และอุปกรณ์ประกอบอาหาร ให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

ภาพโดย DELIL SOULEIMAN / AFP

สุขภาพและอนามัย

ครอบครัวผู้ลี้ภัยเสี่ยงเดินทางผ่านเส้นทางที่อันตรายเพื่อแสวงหาความปลอดภัย ในพื้นที่การต่อสู้ผู้หลายคนสูญเสียอวัยวะจากการเหยียบกับระเบิด โดนทำร้ายหรือบาดเจ็บระหว่างการเดินทาง

ในสงคราม เด็กๆ จำนวนมากอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ พวกเขาได้รับผลกระทบและบอบช้ำทางจิตใจ หลังเผชิญกับเหตุการณ์ความสูญเสีย ความรุนแรงในความขัดแย้ง

UNHCR มอบการรักษาพยาบาลทันทีที่เดินทางมาถึง และให้การสนับสนุนด้านสุขอนามัย รวมถึงการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อเยียวยาจิตใจ มอบอาหารเสริมให้เด็กๆ ที่ขาดสารอาหาร มอบวัคซีนป้องกันโรค ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาด 

ภาพโดย REUTERS/Esam Al-Fetori

การศึกษา 

การต่อสู้ในความขัดแย้งทำลายโรงเรียนของเด็ก หนังสือ อาคารเรียน โต๊ะหนังสือ เก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนถูกระเบิดเสียหายเด็กหลายคนบอบช้ำจากการเห็นความรุนแรง สูญเสียครอบครัวหรือเพื่อนร่วมชั้น บาดเจ็บหรืออ่อนแอเกินกว่าที่จะไปโรงเรียนได้ 

เด็กผู้ลี้ภัย 3.7 ล้านคน แทบไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ สาเหตุสำคัญคือ การลี้ภัยที่ยาวนานทำให้เด็กๆ ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อหนีเอาชีวิตรอด ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อในประเทศที่พักพิง 

แต่การศึกษาคือความคุ้มครองตลอดชีวิตสำหรับเด็กผู้ลี้ภัย ช่วยเยียวยาสภาพจิตใจ การปรับตัวสู่สังคมและสภาพแวดล้อม

ช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเอง ครอบครัวและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศที่ให้ที่พักพิงในอนาคต UNHCR สนับสนุนการศึกษา สร้างอาคารเรียน ห้องสมุด มอบอุปกรณ์การเรียน ส่งเสริมการศึกษาอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ทำให้สามารถเรียนรู้และเติบโตได้อย่างสมวัย

 

อนามัยแม่และเด็ก

มากกว่าครึ่งของเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยเป็นเด็กและผู้หญิง

คุณแม่ผู้ลี้ภัยจำนวนมากต้องลี้ภัยระหว่างตั้งครรภ์ หลายคนต้องคลอดลูกระหว่างการเดินทางหรือในค่ายผู้ลี้ภัย ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอทำให้เป็นอันตรายต่อแม่และเด็ก

UNHCR สนับสนุนการช่วยเหลือด้านอนามัยแม่และเด็กแรกเกิด สนับสนุนการคลอดที่ปลอดภัย มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับคุณแม่และเด็กแรกเกิดเช่นอาหารเสริม ผ้าอ้อม เสื้อผ้าที่เหมาะสมให้คุณแม่และเด็กได้รับความอบอุ่นและมีสุขภาพแข็งแรง

ภาพโดย SHAH MARAI / AFP

ส่งตรงจากใจของคุณถึงครอบครัวผู้ลี้ภัยผ่านเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในแนวหน้า

UNHCR หน่วยงานของสหประชาชาติ ทำงานเพื่อมอบความคุ้มครองแก่เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยจากสงคราม นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันทำงานอยู่ใน 134 ประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย โดยร่วมกับรัฐบาลและองค์กรพันธมิตร เพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวที่สูญเสียจากความรุนแรงได้รับความช่วยเหลือทันที นับตั้งแต่ในระยะแรกคือการช่วยเหลือฉุกเฉินช่วงเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ ระยะกลางโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความหวังและรายะยาวโดยการร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืน

ในวันที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย พวกเขาต้องการความช่วยเหลือด้วยความเข้าใจและกำลังใจให้มีความหวัง UNHCR ชวนคุณและครอบครัวเลือกของขวัญชิ้นพิเศษ ช่วยชีวิตครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลกอย่างยั่งยืน

Fact Box

เลือกของขวัญช่วยชีวิตตอนนี้ www.unhcr.or.th/gifts 

มอบการศึกษา : สงครามทำให้เด็กหลายล้านคนถูกพรากจากบ้านและวัยเด็กของพวกเขา รวมถึงโรงเรียนอันเป็นที่รักด้วยความรุนแรง เด็กหลายล้านคนไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา หรือมีความทรงจำอันน่าหวาดกลัวที่เกิดขึ้นกับพวกเขาที่โรงเรียน การช่วยเหลือของคุณคือการคุ้มครองตลอดชีวิต

มอบที่พักพิงที่ปลอดภัย :  หลังจากต้องผ่านสงครามและการลี้ภัยที่ยากลำบาก สิ่งที่น่ากลัวรองลงมาสำหรับเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยคือการที่ไม่มีที่พักพิงที่ปลอดภัยและต้องมีชีวิตอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ของตน ตอนนี้ผู้ลี้ภัยหลายล้านคนทั่วโลก ต้องมีชีวิตอยู่โดยไม่มีที่พักพิงที่ปลอดภัย การช่วยเหลือของคุณคือการให้ความคุ้มครองที่เป็นพื้นฐานของการมีชีวิต

มอบน้ำสะอาด : เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการบริโภค และใช้ในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากขึ้นไปอีก การช่วยเหลือของคุณคือการให้น้ำสะอาดเพื่อช่วยชีวิตเด็กและผู้ลี้ภัยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้น

มอบการรักษาพยาบาล : เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยส่วนมากบาดเจ็บจากสงครามและความรุนแรง สิ่งที่สำคัญในการเยียวยาบาดแผลทางร่างายและจิตใจคือการช่วยเหลือด้านการแพทย์ การช่วยเหลือด้านนี้ที่มีไม่เพียงพออาจทำให้พวกเขามีภัยถึงชีวิต โปรดให้โอกาสเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยมีชีวิตรอดด้วยการมอบของขวัญเป็นการรักษาพยาบาล

มอบสุขอนามัยที่ดีสำหรับแม่และเด็ก : 80% ของผู้ลี้ภัยคือผู้หญิง แม่และเด็ก ส่วนใหญคือแม่เลี้ยงเดี่ยว การมอบสุขอนามัยที่ดีคือการลดอัตราการเสียชีวิต และเยียวยาบาดแผลที่เกิดกับพวกเธอที่มีทั้งที่เกิดกับร่างกายและจิตใจ การช่วยชีวิตพวกเขานอกจากจะเป็นการช่วยชีวิตแล้ว เรายังได้ช่วยโลกของเรา เพราะเมื่อเขามีชีวิตรอดและได้รับการเยียวยา พวกเขาจะเติบโตเพื่อช่วยเหลือตนเองและคนอื่นๆได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

Tags: , , , ,