เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา รัฐสภาเยอรมันลงมติให้ผู้ที่มีเพศกำกวม (intersex) ซึ่งร่างกายของตนไม่เข้ากับการนิยามเพศชายและหญิง ได้รับอนุญาตให้เลือกช่อง ‘diverse’ ได้ ตามที่รัฐบาลเสนอเมื่อเดือนสิงหาคม 2018

ปัจจุบันตัวเลือกระบุเพศมีแค่ชายหรือหญิงเท่านั้น คนที่นิยามว่าตัวเองไม่ใช่เพศชายหรือเพศหญิงสามารถเว้นว่าง ไม่กรอกข้อมูลได้

การออกหมวดใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลสูงสุดตัดสินว่าการบังคับให้เลือกเพศชายหรือเพศหญิงเป็นการเลือกปฏิบัติ และละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันเป็นผลมาจากการที่แวนจา (Vanja) ผู้ที่มีโครโมโซมไม่ใช่ทั้งชายและหญิงยื่นคำร้องต่อศาลว่าไม่ควรบังคับให้พวกเขาต้องเลือกว่าเป็นเพศชายหรือหญิง  ซึ่งท้ายที่สุดศาลสั่งให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายใหม่ที่มีหมวดตัวเลือกเพศใหม่ภายในปี 2018

นักรณรงค์กลุ่ม LGBT+ และนักสิ่งแวดล้อมผิดหวังที่ประชาชนต้องยื่นใบรับรองจากแพทย์ก่อนจะเปลี่ยนเพศของตัวเองได้ โดยบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เชื่อใจ รวมทั้งการใช้คุณลักษณะทางกายภาพเพื่อกำหนดเพศสภาพทั้งที่เป็นทั้งเรื่องทางกายและจิตใจ มาตรการใหม่นี้ยังไม่มากพอ พวกเขาต้องการกฎหมายใหม่ที่ง่ายสำหรับประชาชน คนที่ไม่อยากมีเพศสภาพตามเพศสรีระ ซึ่งอยากเปลี่ยนเอกสารราชการ

ช่องระบุเพศใหม่นี้จะใช้ในสูติบัตร ใบขับขี่ และเอกสารอื่นๆ ผู้ที่ไม่ได้ระบุตัวเองเป็นเพศชายหรือหญิงจะสามารถเลือกช่อง ‘diverse’ ซึ่งอาจแปลได้คร่าวๆ ว่า อื่นๆ ได้

ก่อนหน้านี้พ่อแม่ชาวเยอรมันไม่ต้องกรอกตัวเลือกเพศ หากว่าลูกของตัวเองไม่เข้ากับเพศชายหรือหญิง ในปี 2013 เยอรมนีเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ยอมรับเพศที่คลุมเครือ โดยอนุญาตให้เว้นว่างช่องระบุเพศในสูติบัตรได้ ส่วนประเทศอื่นๆ ก็มีตัวเลือก ‘เพศที่สาม’ ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว เช่น ออสเตรีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย แคนาดา โปรตุเกส

ที่มา:

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-third-gender-identiy-official-records-diverse-binary-intersex-a8684646.html

https://www.dw.com/en/germany-adds-diverse-as-a-gender-to-birth-register/a-46737328

https://qz.com/1498679/germans-can-now-choose-a-third-gender-option-diverse/

 

Tags: , ,