หลังการต่อสู้ด้านกฎหมายอันยาวนาน ศาลตัดสินให้เกย์ชาวสิงคโปร์ได้รับสิทธิในการรับบุตรบุญธรรม แม้ความจริงแล้วเด็กคนดังกล่าวคือบุตรของเขาเองที่เกิดจากการจ้างอุ้มบุญราคา 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ

จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเกย์ชาวสิงคโปร์อายุ 46 ปีและคู่ชีวิตของเขาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากว่า 13 ปี ตัดสินใจว่าจ้างหญิงสาวชาวต่างชาติให้อุ้มบุญให้โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และตั้งครรภ์ในสหรัฐอเมริกา เพราะการอุ้มบุญผิดกฎหมายสิงคโปร์ และแม้กระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในสหรัฐฯ ทว่าสุดท้ายหลังจากเด็กคลอดปัญหาของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้

เด็กอายุสี่ขวบคนหนึ่งต้องกลายเป็น ‘ลูกนอกสมรสที่ไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย’ เนื่องจากเกิดจากครอบครัวที่พ่อและแม่ไม่ได้แต่งงานกัน และในสิงคโปร์การแต่งงานของเพศเดียวกันยังไม่ถูกยอมรับและการเป็นเกย์ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

แม่ชาวอเมริกันที่เป็นเพียงผู้รับอุ้มบุญปฏิเสธสิทธิทั้งหมดของเธอในฐานะแม่ภายใต้ข้อตกลงการอุ้มบุญ และพ่อที่เป็นเกย์ของเด็กไม่ได้รับสิทธิในการเลี้ยงดู ทำให้เด็กไม่มีสิทธิที่จะได้รับสัญชาติสิงคโปร์โดยอัตโนมัติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ

ทางเดียวที่จะทำให้พ่อเด็กได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูเด็กได้คือเขาต้องรับลูกของตัวเองเป็น ‘บุตรบุญธรรม’ ซึ่งกฎหมายของสิงคโปร์ระบุว่า ผู้ที่จะสามารถรับบุตรบุญธรรมได้จะต้องเป็นคู่สมรสชายหญิงหรือผู้ที่อยู่ในสถานะโสด ทำให้ชายคนดังกล่าวที่ไม่สามารถสมรสกับคู่รักของเขาตามกฎหมายได้ จะต้องทำการขอรับบุตรบุญธรรมใน ‘สถานะโสด’

หลังจากนั้น พ่อเด็กได้พยายามที่จะขอรับเลี้ยงบุตรของตนเป็นบุตรบุญธรรม แต่ถูกปฏิเสธจากศาลด้วยเหตุผลว่า “ไม่สามารถตัดสินได้ว่าหน่วยของครอบครัวควรจะเป็นอย่างไร” ทำให้เขาไม่ได้รับสิทธิในการเป็นผู้ปกครองเด็กตามกฎหมาย

จนในที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังความพยายามร้องขอต่อศาลอีกครั้ง ศาลได้ตัดสินให้พ่อเด็กสามารถรับบุตรของตนเองเป็นบุตรบุญธรรมได้ พร้อมระบุว่า การตัดสินของศาลไม่ได้เป็นการรับรองการกระทำของคู่เกย์ดังกล่าว ศาลได้ตัดสินด้วยการชั่งน้ำหนักความสำคัญกับความกังวลที่จะละเมิดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการแต่งงานของเพศเดียวกันแล้ว และเห็นว่าสวัสดิการที่เด็กควรได้รับมีความจำเป็นที่จะต้องมาก่อน

โดยทนายของพ่อเด็กได้เปิดเผยว่า ลูกความของเขายินดีเป็นอย่างมากที่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งใช้เวลายาวนานได้สิ้นสุดลงในที่สุด โดยสุดท้ายศาลได้เลือกเอาผลประโยชน์ของเด็กมาเป็นสำคัญ

ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยี มีประชากรที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทว่าสิงคโปร์ก็ยังคงเป็นสังคมอนุรักษ์นิยมที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับสิทธิของ LGBT และความก้าวหน้าด้านสิทธิ LGBT เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ก่อนหน้านี้ในสิงคโปร์มีความขัดแย้งเรื่องการคงอยู่ของมาตรา 377A ซึ่งระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่งมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว และผู้สนับสนุนสิทธิ LGBTQ ที่ออกมาเดินขบวนต่อต้านการคงอยู่ของมาตรา 377A

 

ที่มา

https://www.bbc.com/news/world-asia-46588830

https://thediplomat.com/2018/10/singapore-crazy-rich-but-still-behind-on-gay-rights/

Tags: , ,