จากการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งจัดโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 3 ข้อคือ ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และหยุดคุกคามประชาชน หลังจากนั้นมีการชุมนุมที่จัดโดยนักเรียนและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ และตามต่างจังหวัด ทางกลุ่มเยาวชนปลดแอกให้เวลารัฐบาล 2 สัปดาห์ในการทำตามข้อเรียกร้อง 

และในวันนี้ (7 ส.ค.) เวลา 10.00 น.ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตัวแทนกลุ่มเยาชนปลดแอก และตัวแทนกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว “คณะประชาชนปลดแอก”(Free People) โดยยังยืนยันข้อเรียกเดิมดังนี้

1.รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์ความอยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำและโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมในรัฐไทยไม่ว่าจะกระบวนการใดๆ หรือลักษณะใดก็ตาม

2.รัฐบาลและรัฐสภาต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นเจตจำนงของประชาชน ประโยชน์แก่สาธารณะอย่างแท้จริง มิใช่รัฐธรรมนูญที่ใช่เล่ห์เหลี่ยม กลโกงทางกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มและนำพาประเทศไปสู่ทางตันดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

3.รัฐบาลต้องยุบสภาหลังจากที่ได้ทำตามความต้องการที่ (1) เเละ (2) เเล้ว เพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนได้แสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง บนกติกาที่เป็นธรรมและยุติธรรม

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังประกาศจุดยืนไม่ต้องการให้มีการรัฐประหารหรือจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ พร้อมย้ำว่าจะไม่หยุดเคลื่อนไหวจนกว่ารัฐบาลจะปฎิบัติตามข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ และระบุว่าทางกลุ่มไม่มีนายทุนหรือพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง และก่อนที่จะยุติการแถลงข่าว ทางกลุ่มได้นัดหมายการชุมนุมใหญ่อีกครั้งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันที่ 16 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00น. พร้อมกับกล่าวเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีพูดคุยกับประชาชนในวันนั้น หากมีความตั้งใจจริงที่จะรับฟังเสียงของประชาชน

Tags: