โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ที่จะคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชน โดย 4 สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกสู่การสนับสนุนระยะขยายผล ประจำปี 2562 ประกอบด้วย สว่านเจาะดินนิวบอร์น จ.ลพบุรี, เครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์ จ.ลำปาง, เครื่องบดผสมปุ๋ยหมักและดินปลูก จ.ลำพูน, และเรือรดน้ำอัตโนมัติ จ.นครปฐม ซึ่งทั้ง 4 ผลงานจะได้ ประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสนับสนุนมูลค่ารวม 400,000 บาท

โดยนวัตกรรมช่างชุมชนทั้ง 4 ผลงาน ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนเบื้องต้น พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและพบที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาทักษะแบบ 4 มิติ ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิควิศวกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การตลาดและการบริหารจัดการต้นทุนราคา และหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเป็นเวลาสองวัน ช่างชุมชนแต่ละคนได้กลับไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของตนเอง จนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านประสิทธิภาพการทำงานของสิ่งประดิษฐ์  ความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น ต้นทุนและราคาที่คนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย และการขยายผลผ่านการจัดจำหน่ายสู่ชุมชนในช่องทางต่างๆ หรือถ่ายทอดความรู้ในเชิงสาธารณะประโยชน์สู่สังคม 

เครื่องเจาะดินนิวบอร์น โดยนายปรีชา บุญส่งศรี จ.ลพบุรี จากสว่านเจาะดินขุดหลุมปลูกต้นไม้ติดตั้งบนล้อลากที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและเพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งานโดยมีกำลังเครื่องยนต์และราคาที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรแต่ละคนปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นเครื่องเจาะเสาเข็มขนาดเล็กสำหรับงานก่อสร้างเหมาะกับการใช้งานของช่างชาวบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยพร้อมทั้งเตรียมจัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และเตรียมขยายช่องทางการจำหน่ายบนร้านค้าออนไลน์ของ Shopee และ Lazada

เรือรดน้ำอัตโนมัติ โดยนายสายธาร ม่วงโพธิ์เงิน จ.นครปฐม จากเรือรดน้ำควบคุมการทำงานอัตโนมัติใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์เหมาะกับพื้นที่การเกษตรแบบร่องสวนในภาคกลางเรือจะแล่นไปบนผิวน้ำช้าๆ และพ่นน้ำเพื่อรดพืชสวนจนกว่าจะครบรอบตามที่กำหนดปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดเป็นเรือรดน้ำที่พ่นน้ำได้ทั้งสองด้านใช้เซนเซอร์ในการรักษาระยะให้อยู่ห่างจากฝั่งสามารถตั้งเวลาและจำนวนรอบในการทำงานได้ ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ และลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิงหรือกระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ เพิ่มบริการให้เช่าในการใช้งาน และสร้างเฟซบุ๊กเพจของตนเอง

เครื่องบดผสมปุ๋ยหมักและดินปลูก โดยนายสุรเดช ภูมิชัย-กลุ่มสัมมาชีพบ้านท่าช้าง จ.ลำพูน จากจุดประสงค์เดิมที่ต้องการลดหมอกควันจากการเผาใบลำไยและใบมะม่วงที่เกษตรกรตัดแต่งภายในสวนโดยให้เกษตรกรนำใบไม้เหล่านั้นมาแลกเป็นปุ๋ยหมักและดินปลูกที่ได้จากการใช้งานเครื่องบดผสมฯได้พัฒนาเพิ่มอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยและเพิ่มระบบบดต้นกล้วยสำหรับทำเป็นอาหารสัตว์หรือทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพิ่มรายได้จากผลผลิตที่ดีขึ้น และลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการเผาใบไม้และช่วยลดมลพิษทางอากาศให้กับชุมชน ขณะนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงเครื่องต้นแบบเพื่อเตรียมจำหน่ายต่อไป

เครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์ โดยนายกฤษณะ สิทธิหาญ จ.ลำปาง จากเดิมสร้างขึ้นจากความต้องการที่จะลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการตัดหญ้าภายในไร่สับปะรดอินทรีย์จึงประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และมีแบตเตอรี่สำรองที่ช่วยให้สามารถใช้งานต่อไปได้แม้จะไม่มีแสงอาทิตย์ในบางช่วงเวลาเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่บ้านพักอาศัยและได้พัฒนาเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบบสะพายหลังสำหรับการใช้งานในพื้นที่เกษตรกรรม มีการจำหน่ายออนไลน์บนเฟซบุ้คเพจ “ไร่ช่างเอก สับปะรดวิถีอินทรีย์” โดยมีโรงงานเอกชนมาเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

Tags: