หนึ่งในปัญหาการแยก การกำจัดขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือ เราไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับขยะเศษอาหารดี ในขณะที่ขยะอื่นๆ แม้กระทั่งพลาสติกในปัจจุบันนี้มีวิธีจัดการที่หลากหลาย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขายเพื่อนำไปรีไซเคิล ส่งบริจาคตามองค์กรต่างๆ หรือทำเป็น Eco-Brick แต่ขยะเศษอาหารถ้าเราทิ้งไม่ดีมันก็จะกลายเป็นสิ่งเน่าเหม็น ไม่ว่าในบ้านของเราเองหรือจุดหมายปลายทางที่รถเก็บขยะจะนำพาไป 

แต่เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถมาช่วยทำให้ขยะจากเศษอาหารเหลือทิ้ง ไม่จำเป็นต้องมัดใส่ถุงพลาสติกแล้วปล่อยมันไปเน่าเสียบนรถเก็บขยะอีกต่อไปแล้ว ด้วยถังหมักปุ๋ยหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อ ที่สามารถทำให้เราเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ที่อุดมไปด้วยสารอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ที่สำคัญคือไม่เหม็น ไม่ยุ่งยาก บ้านเล็กบ้านใหญ่ พื้นที่แค่ไหนก็ทำได้ 

Bio Trash ถังย่อยเศษอาหาร

Bio Trash คือถังย่อยเศษอาหารในครัวเรือนให้กลายเป็นปุ๋ยที่ปลอดภัย และยังช่วยกำจัดขยะเศษอาหารเหลือทิ้งอีกด้วยโดยเป็นออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างไร่หลังฉาง (Farm Behind the Barn) และลุงรีย์ฟาร์มไส้เดือน (Uncleree farm) ได้ถังที่ใช้งานง่าย หมดปัญหาเรื่องกลิ่น เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้มีประโยชน์อีกครั้งดยใช้ Strater หรือตัวย่อยสลาย จุลินทรีย์และแบคทีเรียเพื่อทำให้เกิดการย่อยสลาย  โดยใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน ก็จะได้ปุ๋ยหมักมาใช้ ใครสนใจติดต่อสอบถามไปได้ที่เฟซบุ๊ก Farm Behind the Barn หรือ Uncleree farm

ปั้นปุ๋ยกลุ่มผักDone

ผักDone เกิดจากกลุ่มเพื่อน อรสรวง บุตรนาค, มานิตา วิวัฒน์เศรษฐชัย และธนกร เจียรกมลชื่น ที่ต้องการแก้ปัญหาการกำจัดขยะเศษอาหาร ให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด จึงได้ออกแบบกล่องหมักปุ๋ย ซึ่งเป็นกล่องพลาสติกขึ้นมา โดยเทขยะเศษอาหารลงไปผสมกับวัสดุหมักตั้งต้น ปิดฝาไว้ ทำเช่นนี้ทุกครั้งที่มีเศษอาหาร สะสมจนเต็มกล่อง ประมาณ 1 เดือนก็จะได้ปุ๋ยหมักชั้นดีไว้ใช้ ใครสนใจติดต่อสอบถามไปได้ที่เฟซบุ๊ก ผักDone

ถังหมักปุ๋ยแอโรบิน จาก SORTs

แอโรบิน (Aerobin) เป็นเทคโนโลยีถังหมักขยะอินทรีย์ ที่ใช้เพียงระบบหมุนวนอากาศจากการออกแบบอุปกรณ์ภายใน เสมือนเป็นปอดของตัวเครื่อง ลิขสิทธิ์เฉพาะที่ออกแบบและพัฒนามากว่า 10 ปีจากประเทศออสเตรเลีย ใช้ได้กับทั้งเศษอาหาร ใบไม้แห้ง ของเหลือจากผักและผลไม้ มูลสัตว์ รวมถึงเศษของต่างๆ จากสวน โดยไม่ต้องใช้สารย่อยเพียง 6-8 สัปดาห์ ก็จะได้ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำที่มีคุณภาพสูง ในคราวเดียวกัน ใครสนใจติดต่อไปได้ที่ https://www.sortscorp.com/th/home หรือเฟซบุ๊ก sortscorp 

Green Cone ถังหมักรักษ์โลก

คิดค้นขึ้นครั้งแรกในประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือน ใช้ประโยชน์จากกลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ภายในดินที่มีอยู่เดิม มาทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ หมักโดยกระบวนการของจุลินทรีย์แบบใช้ก๊าซออกซิเจนซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน้อยมากเมื่อเทียบกับการหมักแบบอื่นๆ แต่กรีนโคนนั้นต้องฝังลงในดิน โดยที่ประโยชน์จะตกอยู่ที่ผืนดินรอบๆ ถังนั้น 

Tags: ,