วันนี้ (1 มี..) จากกรณีที่นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปีทำงานขายสินค้าที่ติดไวรัส covid-19 และได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.25 .

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมายืนยันแล้ว่าชายไทยคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้วจริง โดยน.. โสภณ เอี่ยมศริถาวร ผอ. กองควบคุมโรคติดต่อ ทั่วไป กรมควบคุมโรค ก็ได้ออกมากล่าวว่า ผู้ป่วยมีอาการไข้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกก่อนจะตรวจพบว่าติดไวรัสโควิด-19 จึงมีการส่งตัวมายังโรงพยาบาลบำราศนราดูร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ก่อนจะเสียชีวิตลงในวันที่ 29 กุมภาพันธ์

นอกจากนี้ในโพสต์ข้อความนพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ยังมีการตั้งข้อสังเกตไว้ว่านี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าโรคนี้สามารถแพร่ได้ ในคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเท่านั้นและแม้แต่ไม่มีโรคประจำตัวก็มีอาการวิกฤตได้

Tags: , , , ,