เพื่อให้เยาวชนทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ รัฐบาลใหม่ของฟินแลนด์ช่วยเพิ่มเวลาคุณภาพในครอบครัว ประกาศผลักดันเพิ่มวันลาสำหรับ ‘คุณพ่อ’ ให้ได้เทียบเท่ากับคุณแม่ๆ เพื่อให้พวกคุณพ่อในฟินแลนด์ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้น 

โดยกำหนดให้วันลาโดยได้รับค่าจ้างของคุณพ่อเพิ่มเป็นเกือบ 7 เดือนหรือประมาณ 164 วัน เทียบเท่ากับวันลาคลอดของผู้เป็นแม่ โดยผู้เป็นแม่จะได้รับวันลาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนก่อนคลอด โดยทั้งพ่อและแม่มีสิทธิในการโอนโควต้าการลา 69 วันให้กับอีกคนหนึ่ง และผู้ที่เลี้ยงดูบุตรคนเดียวจะสามารถใช้วันลาเพิ่มเสมือนสองคน

เอโน ไคซา เพโกเนน (Aino-Kaisa Pekonen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกิจการสังคมของฟินแลนด์ อธิบายกับผู้สื่อข่าวว่า ฟินแลนด์ต้องการที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศ โดยการปฏิรูปครั้งนี้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว เพื่อให้สัมพันธ์ของพ่อแม่แน่นหนาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นชีวิตลูก โดยหวังว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการเกิดที่กำลังลดลงได้

ด้วยระหว่างปี 2010-2018 จำนวนทารกแรกเกิดในฟินแลนด์ลดลงประมาณ 1 ใน 5 โดยมีจำนวนทารกเพียง 47,577 คนในประเทศที่มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคน และจากสถิติระบุว่าในประเทศอื่นๆ อย่างสวีเดนและไอซ์แลนด์มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้น หลังจากบรรลุข้อเสนอเพิ่มจำนวนวันลาให้กับผู้เป็นพ่อ

ที่ผ่านมาระบบปัจจุบันของฟินแลนด์ให้เวลาลาคลอดบุตรสำหรับแม่ 4.2 เดือน ในขณะที่พ่อได้รับวันลา 2.2 เดือนไปจนกระทั่งเด็กมีอายุครบสองขวบ แต่มีเพียง 1 ใน 4 ของพ่อแม่ที่ได้ลาอย่างที่ควรจะได้รับด้วยปัจจุบันเรื่องวันลายังจำกัดอยู่ในประเด็นการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเท่านั้น

นอกจากฟินแลนด์แล้ว ประเทศอื่นๆ ในยุโรปก็มีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยแอนเน รีส แอลลิงเซเตอร์ (Anne Lise Ellingsaeter) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยออสโล อธิบายว่า ประเทศในภูมิภาคนอร์ดิกเป็นผู้นำในการให้สิทธิวันลากับผู้เป็นพ่อที่ไม่สามารถโอนไปยังผู้เป็นแม่ได้ โดยคำสั่งของสหภาพยุโรปกำหนดให้รัฐสมาชิกมีเวลาอย่างน้อย 4 เดือนและ 2 เดือนที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้สำหรับผู้เป็นพ่อและแม่

ที่ผ่านมา เพื่อนบ้านของฟินแลนด์อย่างสวีเดนถือเป็นประเทศที่มีระบบการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่ดีที่สุดในยุโรป โดยอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถลางานได้ 240 วันต่อครั้ง หลังจากคลอดบุตร รองลงมาเป็นนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ เอสโตเนีย และโปรตุเกส ในขณะที่สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ กรีซ ไซปรัส และสวิตเซอร์แลนด์รั้งอันดับต่ำสุดในกลุ่มประเทศร่ำรวย

ที่มา

https://www.reuters.com/article/us-finland-politics/finland-to-offer-new-fathers-as-much-paid-leave-as-mothers-idUSKBN1ZZ16J

https://www.bbc.com/news/world-europe-51384614

ภาพ:  gettyimages/GrapeImages

Tags: