สวนสาธารณะใจกลางเมือง ท่ามกลางตึกสูงระฟ้าบริเวณแยกราชประสงค์ ปทุมวนานุรักษ์

สวนสาธารณะแห่งใหม่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ของทุกวัน 

ภายในสวนเต็มไปด้วยสนามหญ้าที่ประดับด้วยดอกไม้ จัดเรียงเป็นรูปเลขเก้าไทย บ่อหน่วงน้ำ และเวทีริมน้ำ ให้ผู้ใช้บริการได้นั่งรับลม ชมบรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางศูนย์การค้ายักษ์ใหญ่รอบข้าง

สวนปทุมวนานุรักษ์ เป็นตัวเลือกพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ให้คนได้หลีกหนีจากความวุ่นวายจากชีวิตในเมือง จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อปี 2562 กรุงเทพมหานครมีอัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.97 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่กำหนดมาตรฐานไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน

ทั้งนี้สวนปทุมวนานุรักษ์เคยตกเป็นจุดสนใจของสังคม เมื่อมีข้อพิพาทกับผู้อยู่อาศัย 3 ครัวเรือนที่อยู่มาตั้งแต่พื้นที่นี้ยังเป็นชุมชนโรงปูน และไม่ยอมย้ายออกตามคำสั่งศาล ทำให้สวนปทุมวนานุรักษ์กลายเป็นสวนที่ใช้การไม่ได้ตั้งแต่ปี 2561 จนในที่สุดผู้อยู่อาศัยดังกล่าว ก็ยอมย้ายออกเมื่อช่วงต้นปี 2566 เพื่อให้สวนสาธารณะสามารถเปิดใช้งานได้หลังการเจรจานาน 5 ปี

Tags: , , , ,