นับเป็นครั้งแรกในรอบ 200 ปีในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่สมเด็จพระจักรพรรดิทรงสละราชสมบัติ พระราชพิธีสละราชสมบัติและยุติรัชสมัยเฮเซของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะมีขึ้น ณ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ในวันนี้ (30 เม.ย.) ในช่วงเช้า พิธีการต่างๆ มีขึ้นเป็นการส่วนพระองค์ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะบรวงสรวงต่อเทพีแห่งดวงอาทิตย์ บรรพบุรุษ และเทพเจ้าต่างๆ

ส่วนพระราชพิธีสำคัญ ‘ไทอิเร-เซเด็น-โนะ-งิ’  พระราชพิธีสละราชสมบัติมีขึ้นในช่วงเย็นใน ‘ห้องมะสึโนมะ’ ใช้เวลา 10 นาที ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ท่ามกลางผู้เข้าร่วมพิธีราว 330 คน ซึ่งรวมทั้งผู้นำตุลาการ คณะรัฐมนตรี ผู้นำท้องถิ่น โดยมีประมุขและผู้แทนจาก 195 ชาติเข้าร่วมด้วย

เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิและจักรพรรดินีมาถึง เครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 สิ่งจากทั้งหมด 3 สิ่งได้แก่ด้วยของวิเศษ 3 สิ่ง คือ ดาบคุซานางิ และสร้อยลูกปัดยาซาคานิถูกนำไปวางบนแท่น พร้อมด้วยพระราชลัญจกรและตราประทับแห่งรัฐ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะประกาศการสละราชบัลลังก์ ตามกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อปี 2017 อาเบะได้แสดงความขอบคุณต่อสมเด็จพระจักรพรรดิในนามของประชาชน ก่อนที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงมีพระบรมราโชวาทครั้งสุดท้ายในสถานะจักรพรรดิ

“ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิด้วยความไว้วางใจและความเคารพจากประชาชน และข้าพเจ้าเห็นว่าตัวเองโชคดีที่ได้ทำหน้าที่นี้ ข้าพเจ้าขอบคุณต่อประชาชนด้วยใจจริง ที่ยอมรับและสนับสนุนบทบาทการเป็นสัญลักษณ์แห่งรัฐของข้าพเจ้า”

นอกจากนี้พระองค์ยังหวังว่ายุครัชสมัยเรวะจะมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ พระองค์ขอให้มีสันติภาพและความสุขเกิดแก่ประชาชนและทั่วโลก

ชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิ ‘ร่วมทุกข์และสุข’ กับประชาชนเสมอมา และได้มอบ ‘ความกล้าหาญและความหวัง’ ด้วยการอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อเกิดภัยพิบัติ

“ด้วยการระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทำ เราจะพยายามต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อให้ญี่ปุ่นมีอนาคตสดใส เปี่ยมด้วยสันติภาพและความหวังที่เราภาคภูมิใจ”

ส่วนเจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฏราชกุมาร จะขึ้นครองราชย์ในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิใหม่ รัชสมัยเรวะ ในวันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. ในพิธีขึ้นครองราชย์ยังมีประเด็นที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีก นั่นคือ เป็นครั้งแรกในยุคสมัยใหม่ที่มีผู้หญิงเป็นประจักษ์พยานอยู่ในพิธีด้วย 1 คนคือ  ซัตซุกิ คาตายามะ รัฐมนตรี ส่วนเจ้าหญิงมาซาโกะ พระชายาของเจ้าชายนารุฮิโตะไม่ได้เข้าร่วมพิธี เนื่องจากตามกฎของสำนักพระราชวัง สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องที่สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่รับเครื่องราชกกุธภัณฑ์

ที่มา:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20190419_14/

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20190430_18/

https://mainichi.jp/english/articles/20190429/p2a/00m/0na/011000c

https://mainichi.jp/english/articles/20190430/p2a/00m/0na/002000c

https://www.bbc.com/news/world-asia-48020703

https://www.nytimes.com/2019/04/29/world/asia/japan-emperor-women.html

https://english.kyodonews.net/news/2019/04/809e41d48b80-emperor-akihito-to-give-final-farewell-to-public-ahead-of-abdication.html

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20190430_33

https://japantoday.com/category/national/Emperor-declares-abdication-thanks-people-for-support

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/30/national/emperor-akihito-begins-abdication-rituals-japan-marks-end-era/?hootPo