แม้จะยังไม่มีงานวิจัยยืนยันอย่างเป็นวิชาการและเป็นที่แน่นอนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีผลดีหรือผลเสียมากหรือน้อยไปจากการสูบบุหรี่แบบมวนเส้นยาสูบและมีการเผาไหม้ปกติ แต่หลายประเทศก็มีการแบนบุหรี่ไฟฟ้า หรือจำกัดการใช้ ซื้อ ขาย หรือนำเข้า และมีอีกหลายประเทศที่กำลังพิจารณาการออกกฎหมายในเรื่องนี้อยู่ โดยสถานการณ์การควบคุมและบังคับใช้บุหรี่ไฟฟ้าในแต่ละประเทศทั่วโลก มีดังนี้

สหราชอาณาจักร 

การใช้ การขาย และการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้านั้นสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายการจำกัดการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แต่ภาคเอกชนสามารถจำกัดพื้นที่การสูบได้ เช่น ห้ามสูบในรถไฟใต้ดิน หรือร้านอาหาร

ตุรกี

แม้จะมีกฎหมายห้ามขายอย่างสมบูรณ์  แต่ก็ปรากฏมีร้านค้าออนไลน์ขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศมากมาย ในเดือนพฤษภาคม 2013 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคตินถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงไม่สามารถนำเข้าได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากสำนักงานยาและอุปกรณ์การแพทย์ตุรกี

สวิตเซอร์แลนด์

สามารถขายและจำหน่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

สวีเดน

สามารถขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับทุกคนได้โดยถูกกฎหมาย แต่การขายสารเหลวนิโคตินสำหรับใช้ในบุหรี่ไฟฟ้านั้น จะต้องขายให้กับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

สเปน

การขายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

รัสเซีย

บุหรี่ไฟฟ้าไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบในรัสเซีย จึงไม่ถูกควบคุม

โรมาเนีย

สามารถใช้ และขาย บุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย แต่นับจากปี 2016  สารเหลวนิโคตินที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้าต้องเสียภาษีสรรพสามิต

โปรตุเกส

มีการจำกัดการขายบุหรี่ไฟฟ้าที่บรรจุสารเหลวนิโคติน

โปแลนด์

การขายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

นอร์เวย์

การขายและใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสารเหลวนิโคตินสามารถนำเข้าได้จากประเทศสมาชิก EEA  (เช่นสหราชอาณาจักร) เพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น และนอร์เวย์ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า

เนเธอร์แลนด์

การขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีหรือไม่มีสารเหลวนิโคตินนั้นถูกกฎหมาย 

อิตาลี

การขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคตินให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

ไอร์แลนด์

ไม่มีกฎหมายควบคุม

ฮังการี

การขายบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสารเหลวนิโคตินนั้นถูกฎหมายภายใต้จำนวนไม่เกิน 10 มล. และต้องขายในร้านที่มีใบอนุญาตจากทางการเท่านั้น

กรีซ

การขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคตินให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และห้ามให้มีการโฆษณา

เยอรมนี

การขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคตินให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย 

ฝรั่งเศส

การขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคตินให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

ฟินแลนด์ 

การขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคตินถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่หากไม่มีสารเหลวนิโคตินสามารถจำหน่ายได้ตราบใดที่ไม่มีภาพและราคาบนบรรจุภัณฑ์ 

เดนมาร์ก

มีการจำกัดการโฆษณา และบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องได้รับอนุมัติจากทางการเท่านั้นจึงจะขายได้ 

เช็ก

การขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคตินให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย ส่วนการใช้และการโฆษณานั้นไม่ผิดกฎหมาย

โครเอเชีย

การขายบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่เยาวชนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สามารถใช้ได้แต่ห้ามใช้ในที่สาธารณะ และมีการจำกัดการโฆษณา

บัลกาเรีย

การขายและใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่มีหรือไม่มีสารเหลวนิโคตินนั้นถูกกฎหมาย

เบลเยียม

สามารถขายบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสารเหลวนิโคตินได้นอกร้านขายยาหากอุปกรณ์นั้นบรรจุนิโคตินไม่เกิน 2 มล. หรือเฉพาะตัวนิโคตินไม่เกิน 20 มล. การขายบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ออสเตรีย

บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสารเหลวนิโคตินถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากทางการเท่านั้นจึงจะขายได้ 

อาร์เมเนีย

การขายและใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่มีหรือไม่มีสารเหลวนิโคตินนั้นถูกกฎหมาย

สหรัฐอเมริกา

ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐ มีทั้งการแบน การจำกัดการใช้ และการอนุญาตให้ใช้และขายได้  

ออสเตรเลีย

ยังไม่มีกฎหมายที่แน่ชัด แต่การขายและการนำเข้าต้องได้รับใบอนุญาตจาก Therapeutic Goods Administration (TGA)

อาร์เจนตินา

ห้ามขาย นำเข้า และผลิต บุหรี่ไฟฟ้า 

บาห์เรน

ห้ามใช้ ขาย และนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 

บราซิล

ห้ามใช้ ขาย นำเข้า และโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า 

แคนาดา

บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังไม่มีการควบคุม ในทางเทคนิคการขายโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมสุขภาพถือว่าผิดกฎหมาย แต่โดยทั่วไปไม่มีการบังคับใช้มักพบเห็นว่ามีการขายทั่วไปในแคนาดา

ฮ่องกง

การขาย หรือครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคตินถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่กฎหมายไม่ครอบคลุมสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีสารเหลวนิโคติน

อินเดีย

แม้ในทางกฎหมายถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่มีการใช้และจำหน่ายโดยทั่วไปและไม่มีการควบคุม

อินโดนีเซีย

สามารถใช้และขายได้ แต่สารเหลวนิโคตินต้องถูกเก็บภาษีสรรพสามิต 

ญี่ปุ่น

ห้ามขายและใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคติน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่สารเหลวนิโคติน

มาเลเซีย

มีการควบคุมการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแก่เยาวชน และมีการแบนโดยหลักศาสนา

เม็กซิโก

ห้ามขายและห้ามการโฆษณา

เนปาล

สามารถขายและใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย

นิวซีแลนด์

บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสารเหลวนิโคตินนั้นถูกกฎหมาย

ปากีสถาน

การนำเข้าและขายสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย

ฟิลิปปินส์

ไม่มีกฎหมายควบคุม

กาตาร์

แบนตั้งแต่ปี 2014

ซาอุดิอาระเบีย

บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถใช้ได้ และสามารถขายในร้านได้ แต่ห้ามนำเข้ายกเว้นจำนวนเล็กน้อยเพื่อการใช้ส่วนตัว

สิงคโปร์

ห้ามนำเข้า ขาย หรือใช้ ถือว่าผิดกฎหมาย

เกาหลีใต้

ขายและใช้ได้ถือว่าถูกกฎหมาย แต่ต้องเสียภาษีจำนวนมาก

ไต้หวัน

การขาย และนำเข้าถือว่าผิดกฎหมาย นักท่องเที่ยวที่นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าไปยังไต้หวันมีความผิดทางกฎหมาย

ไทย 

แบนทุกกรณีตั้งแต่ปี 2014 นักท่องเที่ยวที่นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามายังประเทศไทยมีความผิดทางกฎหมาย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การขายและใช้เพิ่งจะถูกกฎหมายเมื่อเดือนเมษายน 2019

จีน 

ยังไม่มีการควบคุม

ข้อมูล

https://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_of_electronic_cigarettes

https://vaping360.com/rules-laws/countries-where-vaping-is-banned-illegal/

https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws/view

Tags: ,