สัมภาษณ์ หมอเอ้ก คณวัฒน์ กับการเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์ ชวนคุยถึงนโยบายที่อยากผลักดัน และอุดมการณ์ทางการเมือง ที่เขาเชื่อว่าปัจจุบันพรรคประชาธิปัตย์มีความเข้มแข็งทั้งในแง่จุดยืน และเสรีนิยมประชาธิปไตย?

Tags: , , ,