เชอโรกีเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกา และเป็นชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มแรกในสหรัฐฯ ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเมล็ดพันธุ์พืชอันเป็นมรดกของเผ่ามาเก็บไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์ Svalbard Vault หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า Doomsday Vault ในประเทศนอร์เวย์

Doomsday Vault คือธนาคารที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเกือบล้านตัวอย่าง ในกรณีที่อาจเกิดวิกฤตการณ์ในอนาคต เช่น สงคราม ภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ภายใต้นโยบายการปกป้องและรักษาพืชพันธุ์ในอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

เชอโรกีมีประชากรกว่า 370,000 คนทั่วโลก (ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐโอกลาโฮมา) ได้บริจาคเมล็ดพันธุ์โบราณ จำนวน 9 สายพันธุ์ของเผ่าซึ่งมีการปลูกและสืบทอดกันมาช้านานก่อนที่ชาวยุโรปจะบุกเข้าไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เก็บรักษาไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชแห่งนี้

เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวประกอบด้วยเมล็ดข้าวโพดศักดิ์สิทธิ์ที่ชนเผ่าใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางวัฒนธรรม ที่เรียกว่า ข้าวโพดนกอินทรีย์ขาว (White Eagle Corn) และยังมีข้าวโพดอีกหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงถั่วฝักยาวกรีสซี่เชอโรกี (Long Greasy Beans) ถั่วเทรลออฟเทียร์เชอโรกี (Trail of Tears Beans) ถั่วเตอร์กีกิซสาร์ตสีดำและน้ำตาลเชอโรกี (Turkey Gizzard black and brown beans)  และฟักทองแคนดี้โรสเตอร์สควอชเชอโรกี (Candy Roaster Squash)

นอกจากชนเผ่าเชอโรกีแล้ว ในปี 2017 ที่ผ่านมาชนพื้นเมืองเปรูก็มีการบริจาคเมล็ดพันธุ์เพื่อมาเก็บรักษาไว้ในธนาคารแห่งนี้อีกด้วย

แม้ในโลกนี้จะมีธนาคารพันธุกรรมหรือธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชมากมาย แต่ธนาคาร  Doomsday Vault ในนอร์เวย์แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นธนาคารที่ปลอดภัยมากที่สุด เพราะได้รับการออกแบบมาให้มั่นคงและปลอดภัยด้วยห้องนิรภัยที่แน่นหนา และเป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลก โดยมีความสามารถในการเก็บได้สูงถึง 2.5 พันล้านเมล็ด

 

อ้างอิง

https://www.sciencealert.com/doomsday-vault-to-preserve-ancient-cherokee-seeds-in-first-donation-from-a-us-tribe

https://www.croptrust.org/our-work/svalbard-global-seed-vault/

https://www.bioversityinternational.org/news/detail/on-the-10th-anniversary-of-the-svalbard-global-seed-vault-a-call-for-conserving-the-rest-of-the-wor/

ภาพ : Svalbard Global Seed Vault

Tags: , , ,