พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ส่ง ‘สารจากนายกรัฐมนตรี’ ระบุถึงข่าวการรวมตัวจัดตั้งรัฐบาลของพรรคต่างๆ ว่า ไม่อยากให้มองว่าเป็นการมุ่งเน้นการต่อสู้ทางการเมืองอย่างเดียว หากแต่เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อทําความดีให้กับชาติ บ้านเมืองและประชาชน และขจัดคนไม่ดีหรือคนที่ทําให้บ้านเมืองเสียหายออกไป พร้อมเรียกร้องสื่อให้นําเสนอข่าวอย่างพอเหมาะพอควร ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านเมือง สร้างความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนใช้ความระมัดระวังในการรับรู้ข่าวสารใดๆ ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียลมีเดีย โดยขอให้พิจารณาอย่างมีเหตุมีผลประกอบข้อเท็จจริงทั้งในปัจจุบันและในอดีตด้วย

“ขออย่าได้หลงเชื่อคําบิดเบือนต่างๆ อันจะทําให้ประเทศกลับไปสู่อันตรายเดิมๆ ที่เราได้เคยร่วมกันฝ่าฟันมาแล้ว”

“การเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ให้ความสําคัญแต่เพียงเสียงมากเสียงน้อย ใครเป็นฝ่ายค้าน ใครเป็นรัฐบาล แต่ต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับอันได้แก่ ได้รัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ประชาชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเลือกใครได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหรือไม่ ประเทศชาติได้รับการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถหรือไม่ นี่คือสิ่งสําคัญที่รัฐบาลนี้ยึดถือเป็นหลักการมาโดยตลอด” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

Tags: ,