ประชากรโลกมากกว่า 95% กำลังหายใจเอาอากาศที่ไม่ดีต่อสุขภาพเข้าไป ยิ่งประเทศยากจน ยิ่งเผชิญปัญหานี้รุนแรงที่สุด

รายงานประจำปีว่าด้วยสภาพอากาศทั่วโลก ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร (17 เม.ย.18) โดยสถาบันผลกระทบทางสุขภาพ (Health Effects Institute-HEI)  ซึ่งใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและระบบการเฝ้าระวังเพื่อคำนวณจำนวนผู้สูดมลพิษทางอากาศซึ่งอยู่ในระดับที่อันตราย ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก พบว่า มลพิษทางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 6.1 ล้านคนในปี 2016

รายงานนี้ระบุว่า มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก หัวใจล้มเหลว มะเร็งปอด โรคปอดเรื้อรัง ซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

นอกจากนี้ มลพิษทางอากาศยังเป็นสาเหตุของการตายสูงสุดเป็นอันดับที่ 4 จากความเสี่ยงทางสุขภาพทั้งหมด รองจากความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และการสูบบุหรี่

นอกจากผลกระทบทางสุขภาพแล้ว มลพิษทางอากาศยังแสดงให้เห็นช่องว่างระหว่างประเทศร่ำรวยและยากจนด้วย

“ตอนนี้ช่องว่างระหว่างพื้นที่ที่มีมลภาวะมากที่สุดกับน้อยที่สุดอยู่ที่ 11 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 6 เท่าในปี 1990 และระบบควบคุมคุณภาพอากาศในประเทศที่ยากจนยังล้าหลังอยู่” บ็อบ โอ’คีฟ (Bob O’Keefe) รองประธานเอชอีไอกล่าว

จากรายงานผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ ครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนและอินเดีย สำหรับที่อินเดียซึ่งตอนนี้ตามจีนมาติดๆ มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศในที่กลางแจ้ง 1.1 ล้านคนในปี 2016 ขณะที่ในรายงานพบว่า มลพิษทางอากาศในจีนมีแนวโน้มลดลง รายงานยังระบุด้วยว่า ปากีสถาน บังกลาเทศ และอินเดียมีระดับมลพิษเพิ่มสูงขึ้นอย่างฮวบฮาบนับตั้งแต่ปี 2010

รายงานยังให้ความสนใจกับการเผาเชื้อเพลิงในบ้านเพื่อปรุงอาหารหรือสร้างความร้อน อันเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศในที่ร่ม ซึ่งในปี 2016 มีประชากร 1 ใน 3 ของโลกเจอกับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเชื้อเพลิงแบบแข็ง เช่น ไม้หรือถ่านประมาณ 2.5 พันล้านคน

ผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ในเอเชียและแอฟริกา โดยเฉพาะการเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศทั้งในและนอกบ้าน มีผู้เสียชีวิตจากการสัมผัสกับมลพิษทั้งในและนอกบ้านคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศในอินเดีย และคิดเป็น 1 ใน 5 ของในจีน

ในรายงานยังกล่าวว่า มีประชากรที่พึ่งพิงเชื้อเพลิงแบบแข็ง เช่น ถ่าน ไม้ ลดลงจาก 3.6 พันล้านคนในปี 1990 เหลือ 2.4 ล้านคนในปี 2016 ทั้งที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น

เมื่อเดือนเมษายน 2017 องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามลพิษทางสิ่งแวดล้อมทำให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลกเสียชีวิตประมาณ 1.7 ล้านคน

 

ที่มาภาพ: REUTERS/Jitendra Prakash (INDIA)

ที่มา:

Tags: , , , ,