บรรยากาศงาน Bangkok Design Week 2022 หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ภายใต้ธีม ‘Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด’ ซึ่งจัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ย่านบางลำพู โดยในปีนี้มีจุดสำคัญคือ มี ‘ห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์’ ห้างฯ ร้างซึ่งอยู่คู่กับย่านบางลำพูมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะในเทศกาลนี้

ภายในห้างนิวเวิลด์ เป็นการจัดแสดงงาน New World x Old Town ครั้งที่ 2 : Urban Ally การกลับมาของนิทรรศการ New World x Old Town โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ HUI Team Design, Saturate Designs, คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีนักออกแบบอิสระสร้างงานศิลปะจัดวาง (Installation Art) โดยเล่าความเป็นมาของย่านบางลำพู​ผ่านการออกแบบเสียงและแสง รวมถึงงาน Installation ให้ตึกร้างแห่งนี้กลับมามีชีวิตและความสนุกสนานอีกครั้ง

สำหรับห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์ เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2526 แรกเริ่มมีความสูง 4 ชั้น จากนั้นได้ต่อเติมขึ้นไปเป็น 11 ชั้น ซึ่งเป็นความสูงที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด จนสุดท้ายศาลได้ตัดสินว่าห้างฯ ต้องรื้อถอนชั้นบนที่ต่อเติมทั้งหมด

ระหว่างรื้อถอนนี้เอง ชั้นบนที่ต่อเติมได้ถล่มลงมาทับอาคารด้านล่าง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2547 จนมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทำให้อาคารนิวเวิลด์กลายเป็นห้างฯ ร้างนับแต่นั้น และเปลี่ยนบทบาทกลายเป็น ‘วังมัจฉา’ สถานที่สำหรับเลี้ยงปลาคาร์ปเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนกรุงเทพมหานครจะสั่งปิดตึกอย่างถาวรเมื่อปี 2557

‘นิวเวิลด์’ กลายเป็นพื้นที่ร้างเรื่อยมา กระทั่งเริ่มมีการจัดแสดง ‘ARCH SU FEST: 2020 | New World x Old Town’ ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 13-21 มิถุนายน 2563 เพื่อเล่าเรื่องบางลำพู และจัดแสดงเป็นครั้งที่ 2 ในชื่อ New World x Old Town ครั้งที่ 2 : Urban Ally ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565

Tags: , , ,