กระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 188 ราย ทำให้มียอดรวมสะสมอยู่ที่ 599 ราย

กลุ่มแรก เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวน 65 ราย จำแนกเป็นกลุ่มสนามมวย 21 ราย  มีทั้ง นักมวย เซียนมวย ผู้ชม ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เลย หนองบัวลำภู ปทุมธานี อุดรธานี นนทบุรี แพร่ พัทลุง  และสมุทรปราการ

กลุ่มสถานบันเทิง 5 ราย มีทั้ง พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯ อุดรธานี และเพชรบูรณ์

กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย 2 ราย พบที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส

และผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้อีก 37 ราย ทั้งในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สุโขทัย นนทบุรี ชลบุรี ปัตตานี สงขลา

กลุ่มสองคือผู้ป่วยใหม่ 15 ราย มีรายละเอียดคือเดินทางจากต่างประเทศและชาวต่างชาติมีทั้งหมด 8 ราย เป็นคนไทย 6 ราย ที่ทำงานแถวปอยเปรต มีทั้งนักเรียนกลับจากอิหร่าน 2 ราย  และกลุ่มที่ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และทำงานกับชาวต่างชาติ 7 ราย

กลุ่มสามจำนวน 108 ราย มีผลแล็บยืนยันว่าพบเชื้อแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอสอบสวนโรคอยู่ สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 7 ราย กระจายตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ศิริราช และโรงพยาบาลเอกชน โดยใช้เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด

สรุปตัวเลขของผู้ป่วยที่ได้กลับบ้านแล้ว 45 ราย รักษาในโรงพยาบาล 553 ราย อาการหนัก 7 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 559 ราย

สำหรับการตรวจหาเชื้อทางสธ. ขอความร่วมมือ หากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการให้อยู่ที่บ้าน เพื่อสังเกตอาการก่อน และยังไม่ต้องไม่ตรวจ ขอให้การตรวจนั้นมีไว้สำหรับผู้ที่ตรวจหาเชื้อที่จำเป็นเท่านั้น คือมีอาการไข้ ทางเดินหายใจ เพราะในขณะนี้มีผู้ที่ไปตรวจเป็นจำนวนมากหลักหมื่นคน แต่ตรวจเจอเพียงแค่ 4% เท่านั้น

ผู้ป่วยรายใหม่ที่พบในกรุงเทพมหานคร เป็นวัยหนุ่มสาว มีอาการเล็กน้อยเท่านั้น เกิดจากการเข้ากิจกรรมทางสังคมแล้วป่วย ทำให้มีกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวนมาก แม้จะมีการสั่งปิดห้างร้านแล้วก็ตาม ก็ขอให้อยู่บ้าน อยาเดินทางกลับภูมิลำเนา เป็นความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเรามีมาตรการต้องนี้เพื่อหยุดการเคลื่อนย้าย หยุดงานแล้วอยู่บ้าน เพราะคนจ่างจังหวัดมีเด็กและสูงอายุ กลุ่มเสี่ยง รับเชื้อจากคนที่ติดในกรุงเทพฯ

Tags: