วันที่ 4 เมษายน 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ว่า มีผู้ป่วยใหม่ 89 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 612 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,067 ราย

โดยผู้ที่เสียชีวิตเป็นชายไทยอายุ 72 ปี มีโรคประจำตัวทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่จากการติดตามอาการไม่ดีขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 เมษายน 

นายแพทย์ทวีศิลป์ เปิดเผยว่าในส่วนของกลุ่มคนอายุ 20-29 ปี เป็นกลุ่มคนเป้าหมายที่ต้องขอความร่วมมืออย่างมากที่สุด เพราะมีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อมากที่สุดเช่นกัน โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวันนี้พบว่าแม้ตัวเลขผู้ป่วยใหม่จะลดลงมา แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ พบว่าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ใกล้เคียงกัน 

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยใหม่ที่ 89 ราย เป็นกรุงเทพฯ  31 ราย นนทบุรี 13 ราย ภูเก็ต 8 ราย โดยเชื่อว่ามาตรการเคอร์ฟิวของทางรัฐบาลน่าจะทำให้แนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงได้อีก และไม่มีการแพร่กระจายไปยังจังหวัดใหม่ๆ ซึ่งตอนนี้มี 64 จังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และอีก 13 จังหวัดยังไม่พบ

ส่วนเหตุการณ์เมื่อคืนที่สนามบินสุรรณภูมิ ที่มีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 158 คน นายแพทย์ทวีศิลป์ อธิบายว่าเกิดความไม่เข้าใจกัน โดยผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ต่อรองไม่ขออยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ อ้างเหตุผลว่าไม่ทราบมาก่อน และต้องการไปอยู่ในที่พักของตัวเอง 

อย่างไรก็ตาม มี 6 คน ที่ยอมรายงานตัว และไปอยู่ในพื้นที่ที่รัฐจัดไว้ให้ ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มหานคร ส่วนอีก 152 คน ไม่ยอม และได้เดินทางกลับไปที่พักอาศัยของตัวเอง

ทำให้ทางรัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกคำสั่งให้ทั้ง 152 คน เข้ารายงานตัว และจะถูกเรียกตัวทั้งหมด โดยคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมนฑล ต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ภายในเวลา 18.00 น. ของวันนี้

นายแพทย์ทวีศิลป์ ย้ำว่าหากไม่มารายงานตัว จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ส่วนครอบครัวของคนกลุ่มนี้ หากต้องการมารายงานตัวเพื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ย่อมทำได้ และสามารถกักตัวเองอยู่บ้านได้

Tags: