หลายคนอาจจะสับสน ว่าหากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมีอาการที่น่าสงสัยแล้ว จะไปตรวจที่ไหน ที่ไหนฟรี ที่ไหนเสียเงิน แล้วประกันสังคมครอบคลุมหรือไม่ แค่ไหนอย่างไร พิจารณาง่ายๆ จากข้อมูลนี้

 

Tags: , , ,