จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้แต่ละประเทศมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดจำนวนของผู้ติดเชื้อ ทั้งห้ามนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไปจนถึงการปิดประเทศเป็นการชั่วคราว ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วโลกหยุดการเคลื่อนไหวเดินทาง การงดเว้นการเดินทางนอกจากจะทำให้ธุรกิจสายการบินได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลแล้ว หากมองในแง่มหภาค ประเทศที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว จะเป็นประเทศที่ได้รับผลเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดในยามที่ผู้คนอยู่บ้านและหยุดการเดินทางในสถานการณ์เช่นนี้ 

ตามรายงานของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในปี 2018 สร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจโลกประมาณ 8.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 10.4% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดของโลก

และหากพิจารณาประเทศที่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด โดยดูจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ว่าประเทศใดมีสัดส่วนของธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่เท่าไรในจีดีพี อ้างอิงตัวเลขจากปี 2018 จะพบว่า อันดับหนึ่งของประเทศที่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด ก็คือประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยคิดเป็น 22% ของจีดีพีของประเทศ รองลงมาก็คือฟิลิปปินส์ ที่ 21% ตามมาด้วยเม็กซิโก 16.1% สเปน 14.9% และอันดับห้า อิตาลี ที่ 13%

อันดับหก ประเทศจีน ที่ 11% อันดับเจ็ด ออสเตรเลีย 11% อันดับแปด เยอรมนี 10.7% อันดับเก้า สหราชอาณาจักร 10.5% และอันดับสิบ อาร์เจนตินา 10.2%  

แต่หากพิจารณาตามขนาดเศรษฐกิจของประเทศ ลำดับของประเทศที่มีรายได้สูงที่สุดจากการท่องเที่ยว อ้างอิงตัวเลขจากปี 2018 ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการหยุดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของโควิด-19 นี้ จะพบว่า อันดับหนึ่งคือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรายได้จาการท่องเที่ยวสูงถึง 214.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาก็คือสเปน 81.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับสามคือฝรั่งเศส 65.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับสี่คือประเทศไทย 63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอันดับห้าคือ สหราชอาณาจักร 51.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อันดับหก อิตาลี 49.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับเจ็ด ออสเตรเลีย 45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  อันดับแปด เยอรมนี 43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับเก้า ญี่ปุ่น 32.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอันดับสิบมาเก๊า 40.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลจาก

https://www.unwto.org/country-profile-inbound-tourism

https://foreignpolicy.com/2020/04/01/coronavirus-tourism-industry-worst-hit-countries-infographic/

Tags: , ,