STAT News นิตยสารด้านสุขภาพรายงานว่า ผลการทดสอบยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่ผลิตโดยบริษัท Gilead Sciences ของสหรัฐฯ สามารถใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บางส่วนจนหายดีได้

การทดสอบนี้ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยชิคาโก โดยได้ทำการทดลองให้ยาเรมเดซิเวียร์แก่ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 125 คน เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 113 คน ผลปรากฏว่าผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวจากอาการไข้ และปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจได้อย่างรวดเร็ว และผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับยานี้อาการป่วยหายดีจนสามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ โดยมีคนไข้เพียง 2 รายเท่านั้นที่เสียชีวิต

“ผู้ป่วยโควิด-19 ฟื้นตัวจนกลับสู่ภาวะปกติ หลังจากที่รับการรักษาด้วยยาเรมเดซิเวียร์ เป็นเวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์” ดร.แคทลีน มูลเลน (Dr. Kathleen Mullane) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยชิคาโก กล่าว

อย่างไรก็ตามในการทดสอบนี้ ไม่ได้ให้ยาเรมเดซิเวียร์กับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวัง ซึ่งยังไม่แสดงอาการของโรค จึงยังอาจไม่สามารถสรุปได้แน่นอนว่า ว่ายาเรมเดซิเวียร์มีประสิทธิภาพต่อการต้านไวรัสโรคโควิด-19 ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จากการทดสอบจะเห็นว่ายาเรมเดซิเวียร์สามารถรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการของโรคอย่างชัดเจนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้รายงานในวารสาร New England Journal of Medicine ซึ่งเก็บข้อมูลเรื่องการใช้ยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 53 คนทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป และแคนาดา กล่าวว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงจำนวน 2 ใน 3 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเรมเดซิเวียร์ มีอาการดีขึ้น

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับยาเรมเดซิเวียร์ มากกว่า 10 วัน หลังวันที่ 18 พบว่า 68% ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นโดยมีผู้ป่วย 17 รายจาก 30 รายที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจสามารถถอดอุปกรณ์ช่วยหายใจออกได้ และเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยในการเก็บข้อมูลจากการทำการศึกษาทดลองนี้ อาการป่วยดีขึ้นจนเป็นปกติและได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านในที่สุด 

ในขณะที่ 13% เสียชีวิต โดยอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจโดยคิดเป็น18%

นอกจากนี้ บริษัท Gilead Sciences ซึ่งเป็นเจ้าของยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ ยังได้ทำการทดลองในผู้ป่วยอีก 2,400 รายที่มีอาการของโรคโควิด-19 ทั้งในระยะปานกลาง และขั้นรุนแรง ในสถานพยาบาล 152 แห่งทั่วโลก รวมถึงทดลองในผู้ป่วยอีก 1,600 รายสำหรับผู้ป่วยระยะปานกลาง ในโรงพยาบาล 169 แห่งทั่วโลก โดยคาดว่าจะสามารถสรุปผลการทดลองได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้

 

อ้างอิง

https://www.statnews.com/2020/04/16/early-peek-at-data-on-gilead-coronavirus-drug-suggests-patients-are-responding-to-treatment/ 

https://edition.cnn.com/2020/04/16/health/coronavirus-remdesivir-trial/index.html 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-10/two-thirds-of-severe-covid-19-improved-on-gilead-s-remdesivir 

 

ภาพ : Ulrich Perrey / POOL / AFP

 

Tags: , ,