จากการที่ กกต. มีมติในวันที่  11 เมษายน ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ ว่ากกต.จะสามารถคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 ในแบบที่จะทำให้พรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส. พึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คน (ประมาณ 71,055 เสียง) จะได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คนนั้น ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น

วันนี้ (17 เมษายน) มีรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญคณะเล็ก 4 คน จากทั้งหมด 9 คน ได้ประชุมพิจารณาประเด็นนี้ และมีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้วินิจฉัย

โดยความเห็นแรก เห็นว่า ไม่ควรรับวินิจฉัย เนื่องจาก กกต. จะต้องเลือกแนวทางปฏิบัติเอง แต่หากมีผู้ร้องว่าแนวทางนี้ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ จึงจะเป็นหน้าที่ของศาลในการวินิจฉัยว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

และความเห็นที่สอง เห็นว่าควรรับวินิจฉัย เพราะการเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มีข้อความไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญ หากศาลรับวินิจฉัย ก็จะทำให้ กกต.ไม่ต้องเสียเวลาในการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย

ดังนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญคณะเล็กทั้ง 4 คน มีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ จึงต้องส่งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งในวันพุธที่ 24 เมษายนนี้

ซึ่งก่อนหน้านี้ ในวันที่ 16 เมษายน นายสมชัย จึงประเสริฐ อดีต กกต. ได้ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในสมัยที่นายสมชัย จึงประเสริฐ ดำรงตำแหน่งเป็น กกต. นั้น ก็เคยยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมายเช่นเดียวกัน แต่ปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตอบกลับมาว่า “ไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายของกกต.”

โดยในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน หากไม่เข้าเงื่อนไข ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะไม่รับเรื่องไว้พิจารณาก็ได้ แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญอยากจะช่วย กกต. ก็อาจจะรับเรื่องไว้ จากนั้นก็อาจจะมีคำวินิจฉัยว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพียงแค่นั้น แล้วก็ตีกลับเรื่องให้ กกต. โดยที่จะไม่วินิจฉัยล่วงไปถึงว่าการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ คำนวณอย่างไร เพราะจะเกินอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

 

อ้างอิง:

  • http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/832703
  • https://www.matichon.co.th/politics/news_1453412

 

ภาพบรรยากาศวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม โดย : Soe Zeya Tun / Reuters

Tags: , , ,