เราเริ่มได้ข่าวคราวบริษัทอสังหาริมทรัพย์เริ่มหันมาทำคอนโดมีเนียมที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยมาบ้างแล้ว เช่นที่โรงพยาบาลธนบุรีเปิดตัว จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (https://themomentum.co/jin-wellbeing-county) มาแล้ว และล่าสุดนี้เอง ค่ายเอพี ไทยแลนด์ ก็เพิ่งประกาศจะสร้างคอนโดมีเนียมที่เจาะกลุ่มคนสูงวัยรุ่นใหม่ (The Young Old)

         วิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และการสร้างสรรค์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า ภายในปี 2563 เอพีจะเริ่มพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในเมืองที่เหมาะสมกับ ‘ผู้สูงวัยรุ่นใหม่’

         “สำหรับผู้สูงวัยรุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มคนในยุค Baby Boom แต่คือกลุ่มคนเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ในวันนี้ ซึ่งปัจจุบันมีอายุประมาณ 37 – 57 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2504 – 2524) และกำลังจะก้าวย่างเข้าสู่การเป็น ‘ผู้สูงวัยรุ่นใหม่’ (The Young Old)”

         หัวใจสำคัญของวิธีการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยรุ่นใหม่นี้ ต้องคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งาน ซึ่งวิทการกล่าวว่า จะเน้นออกแบบให้ที่อยู่อาศัยมีฟังก์ชั่นการใช้งานสอดคล้องกับกิจวัตรประจำวัน เหมาะกับผู้อยู่อาศัยทุกเจเนอเรชั่น โดยเฉพาะผู้สูงวัยรุ่นใหม่ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก ช่วยเหลือตนเองได้ ลดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำกิจกรรมต่างๆ

         นอกจากนี้ เอพีจะร่วมมือกับบริษัท มิตซูบิชิ จิโช เรสซิเดนซ์ ในเครือ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (MECG) เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างบ้านที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัยในญี่ปุ่นมาปรับใช้ในไทย โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงวัยต่อประชากรโดยรวมสูงที่สุดและสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

         ข้อมูลจาก World Population Ageing โดยองค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าในปี 2573 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรสูงวัยมากเป็นอันดับ 3 ในเอเชียรองจากสิงคโปร์และญี่ปุ่น คือเพิ่มขึ้นเป็น 19% ของประชากรทั้งหมด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงวัยที่กำลังจะมาถึง

Tags: , ,