แมลงสาบวิวัฒนาการก้าวไปอีกขั้นแล้ว ตอนนี้กลายเป็นแมลงที่แทบจะฆ่าด้วยสารเคมีไม่ได้

นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพอร์ดูที่ทดสอบการใช้ยาฆ่าแมลงหลายชนิดกับแมลงสาบพบว่า แมลงสาบเยอรมันไม่เพียงแต่พัฒนาภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงที่ใช้ทดสอบ แต่แมลงสาบที่มีภูมิต้านทานชั้นยอดนี้สามารถส่งต่อภูมิต้านทานนี้ให้กับรุ่นลูกของมันด้วย

ในการทดลองด้วยยาฆ่าแมลงที่ใช้ส่วนผสม 3 แบบที่แตกต่างกัน เปลี่ยนทุก 6 เดือน และฉีดยาฆ่าแมลงที่ผสมยา 2 ชนิดทุกเดือน 

ผลปรากฏว่า นักวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมจำนวนประชากรแมลงสาบได้ โดยการหมุนเวียนใช้ยาฆ่าแมลงหลายชนิด แต่ไม่สามารถลดจำนวนแมลงสาบได้

ไมเคิล ชาร์ฟ นักวิจัยอธิบายว่า แมลงสาบพัฒนาการต้านทานต่อยาฆ่าแมลงหลายชนิด ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสามารถควบคุมแมลงเหล่านี้ได้ด้วยสารเคมีเพียงอย่างเดียว

การที่แมลงมีภูมิต้านทานหลากหลายเป็นปัญหาสำคัญ เพราะผู้ผสมยาฆ่าแมลงจะแบ่งส่วนผสมตามระดับความเป็นพิษ องค์ประกอบทางเคมี และปัจจัยอื่นๆ หากแมลงมีภูมิต้านทานชนิดใด ก็ใช้ชนิดอื่นทำลายมันได้ แต่ถ้าแมลงสาบมีภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงหลายแบบ วิธีนี้ก็จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

และสถานการณ์อาจจะแย่ไปอีกในพื้นที่ซึ่งผู้มีรายได้น้อยอาศัย และพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่มีการควบคุมแมลงที่มีประสิทธิภาพมากพอ

นักวิจัยเสนอว่า วิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็คือ ใช้วิธีกำจัดแมลงที่หลากหลายมากขึ้น ควรจะใช้วิธีทางกายภาพ เช่น กับดัก และมาตรการป้องกัน เช่น การรักษาความสะอาด

งานวิจัยชิ้นี้ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports และเตรียมเผยแพร่ในการประชุม Global Cockroach Age ที่กำลังจะมาถึง

แมลงสาบอยู่บนโลกนี้มาหลายล้านปีก่อนเรา เมื่อพวกมันวิวัฒนาการเราต้องก็ต้องวิวัฒนาการเช่นกัน หรือไม่พวกมันก็จะอยู่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไปอีกนับล้านปีหลังจากเราจากไป” 

ที่มา:

https://edition-m.cnn.com/2019/07/02/us/cockroaches-resistant-super-bug-insecticide-trnd/index.html

https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/03/cockroaches-could-soon-be-almost-impossible-to-kill-with-pesticides

https://www.cbsnews.com/news/cockroaches-are-becoming-almost-impossible-to-kill-as-they-build-resistance-to-insecticides-study-finds/

เครดิตรูป spongebob squarepant

Tags: , ,