เมืองอี้อู ในมณฑลเจ้อเจียงซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของจีนเตรียมเปิดเว็บฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่จะตัดสินใจแต่งงานตรวจสอบได้ว่า คู่ครองของตนเองเคยมีพฤติกรรมก่อความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่

จีนผ่านกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่ปี 2016 เพื่อคุ้มครองคู่สมรส  แม้ในช่วงปิดเมืองเพราะการระบาดของโรคโควิด-19  มีรายงานความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ตัวแทนสมาพันธ์ผู้หญิงของเมืองอี้อูตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขจริงน่าจะมากกว่านี้ และมีหลายกรณีที่ศาลไม่รับพิจารณา ส่วนตำรวจก็มักไม่กระตือรือร้นในการดำเนินคดี

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม รัฐบาลเมืองจะเผยแพร่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ถูกลงโทษฐานกระทำความผิดฐานก่อความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองและคนรักที่ตั้งใจว่าจะแต่งงานด้วยที่สำนักงานจดทะเบียนสมรส ทั้งคู่ต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมด้วย

โจว ตันหยิง รองประธานสมาพันธ์ผู้หญิงแห่งเมืองอี้อูหนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้กล่าวว่า การจัดทำฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ที่จะแต่งงานกันรู้ข้อมูลล่วงหน้าและพิจารณาได้ว่าจะแต่งงานหรือไม่ เพราะที่ผ่านมากว่าคนจะรู้ก็ต่อเมื่อแต่งงานกันไปแล้ว 

ทางการยืนยันว่า มาตรการนี้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของประชาชน ผู้ที่เผยแพร่หรือนำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด นอกจากการสมรสจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้ 2 ครั้งต่อปี ดูได้มากที่สุด 2 คน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  รัฐบาลท้องถิ่นยังจะทำให้การดำเนินการของตำรวจต่อเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย

ที่มา:

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/24/chinese-city-launches-domestic-violence-database-for-couples-considering-marriage

https://supchina.com/2020/06/22/chinas-first-database-to-let-couples-check-domestic-abuse-history-before-marriage/

https://www.shine.cn/news/nation/2006240817/

ภาพ REUTERS/Aly Song

Tags: , ,