เรารู้จักกันดีแค่ไหน? ‘แคน-นายิกา’ กับก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินเดี่ยว ร้อยเรียงประโยค บอกเล่าผ่านบทเพลง ‘กลับมานะ’ ถ่ายทอดความรู้สึก ส่งถึงคนที่หล่นหายไปจากชีวิต

Tags: ,