หนึ่งในอุปสรรคสำคัญของเกษตรกรโดยทั่วไป คือ พ่อค้าคนกลาง เพราะต้องขายผลผลิตในราคาที่พ่อค้าคนกลางกำหนด 

ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ชาวบ้านบ้านห้วยหมากต้องเจอ ซึ่งราคาที่พ่อค้าคนกลางกำหนดก็ต่ำกว่า อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่รู้จักการบริหารต้นทุน แต่ก็ต้องยอมรับในราคาต่ำเพราะว่าไม่มีทางเลือกมากนัก 

แต่หลายปีที่ผ่านมา คาเฟ่ อเมซอน ทำกิจกรรมส่งเสริมการปลูกและผลิตกาแฟคุณภาพ โดยได้ร่วมมือกับบริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในการรับซื้อผลผลิตกาแฟของเกษตรกรชาวเขาหลากหลายชุมชนกว่า 10 ชุมชนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งนอกจากจะเข้าไปรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมแล้ว ยังส่งเสริมความยั่งยืนด้วยการเข้าไปอบรมและให้ความรู้ เพื่อช่วยชาวเขาพัฒนาผลผลิตกาแฟของตัวเองให้มีคุณภาพดีขึ้น 

เรามีโอกาสได้คุยกับ สุรศักดิ์ เลเชกุ พ่อหลวงแห่งหมู่บ้านห้วยหมาก และเจ้าหน้าที่คัดเลือกและสรรหาเมล็ดกาแฟส่งเสริมการปลูกและผลิตกาแฟจากคาเฟ่ อเมซอน กับความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อกาแฟ จนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

พ่อหลวงเล่าว่า เดิมทีที่หมู่บ้านจะปลูกข้าวโพดหรือถั่วเหลืองมาตลอด  จนปีพ.ศ. 2548 ก็เริ่มหันมาปลูกกาแฟ ซึ่งก็ขายกาแฟผ่านพ่อค้าคนกลางมาโดยตลอด ราคาถูกจึงไม่คุ้มกับต้นทุนของการทำกาแฟ จนเมื่อมีคาเฟ่ อเมซอนเข้ามารับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม โดยนอกจากจะรับซื้อแล้ว ยังเข้ามาพัฒนาความรู้หลายอย่างให้กับเกษตรกร ช่วยปรับปรุง พัฒนากระบวนการต่างๆ ไปพร้อมกัน ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา เก็บเมล็ด กระบวนการแปรรูป ทีมงานจาก คาเฟ่ อเมซอน จะส่งคนมาช่วยเกษตรกรดูแลการเก็บเมล็ด คัดเกรด แช่น้ำ สีเมล็ด จนสามารถรับซื้อได้

พอตัดเรื่องพ่อค้าคนกลางออกไป ชาวบ้านก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พ่อหลวงเล่าว่า ชาวบ้านต่างก็ดีใจที่ทางคาเฟ่ อเมซอน มารับซื้อผลผลิตกาแฟ มีเงิน มีรายได้เข้ามาในหมู่บ้าน และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

 “พอดีๆ ไม่รวยไม่จนอยู่ได้ พอเพียง” พ่อหลวงว่า และนี่คือสิ่งที่คาเฟ่ อเมซอน อยากให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไทย

Tags: , , ,