“มนุษย์ยังไม่มาช่วยหรอก พวกเขาแวะทำสงครามกันอยู่”

Tags: