หลังเวลา 24.00น.(2 เม.ย.) ที่ผ่านมา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในคูหา รวมทั้งรถเข็นแผงลอยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ปิดให้บริการตามประกาศฉบับที่ 5 เรื่องการควบคุมเวลาเปิด-ปิดเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยคำสั่งดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศฉบับที่ 5 เรื่องการควบคุมเวลาเปิดและปิดสถานที่โดยแบ่งสถานที่ เป็น 2 แบบ ได้แก่

1. สถานที่ที่อนุญาตให้เปิดตั้งแต่เวลา 05:01-24:00 น. คือร้านสะดวกซื้อหรือลักษณะเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น Family Mart หรือร้านโชห่วย ทุกร้านขอให้กำหนดเวลาเปิดตั้งแต่เวลา 05:01 น. ถึง 24:00 น. ทั้งในห้างและนอกห้างรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ด้วย

ส่วนร้านอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอย จะมีการกำหนดเวลาเปิดตั้งแต่ 05:01 น. ถึง 24:00 น. ร้านอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะขายอาหารอย่างเดียวหรือขายเครื่องดื่มอย่างเดียวหรือขายทั้ง 2 อย่าง ร้านที่อยู่ในคูหารถเข็น แผงลอยขอให้ทุกร้านเหล่านี้ ให้บริการแค่ 05:01 น. ถึง 24:00 น. ทั้ง 2 ส่วนคือ ต้องการจำกัดเวลาเปิดเพื่อให้ร้านที่เปิด 24 ชั่วโมงได้ทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด

2. สถานที่ที่ขอให้ปิดเลยอีกหนึ่งสถานที่ คือ สวนสาธารณะทั้งของรัฐและเอกชน ที่ผ่านมายังอนุโลมให้มีการเปิดสวนสาธารณะ แต่ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเพราะมีการใช้สวนสาธารณะเป็นการรวมพล นั่งกินข้าว หรือทำกิจกรรมออกกำลังกายใกล้ชิดกัน ดังนั้น กทม. จึงขอให้ปิดสถานที่เหล่านี้ไว้ก่อน ทั้งสวนสาธารณะที่ดูแลโดยกรุงเทพฯ หรือสวนสาธารณะที่ดูแลโดยเอกชน เช่น สวนชุมชน สวนในหมู่บ้าน กรุงเทพฯ จะประกาศให้ปิดส่วนนี้ก่อน โดยประกาศทั้งหมดจะมีผลในวันที่ 2 เม.ย. – 30 เม.ย.

จากการลงพื้นที่สังเกตุการณ์ในย่านโชคชัยสี่ ลาดพร้าว พบว่าร้านค้าที่อยู่ในคำสั่งได้ปิดตามเวลาที่กำหนดไว้ และมีเจ้าหน้าที่ของกทม. ออกตระเวนตรวจ ส่วนตลาดสดยังสามารถจัดเตรียมสินค้าไว้เพื่อจำหน่ายในเวลาเช้าได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พูดคุยกับแม่ค้าที่ตลาด บอกว่าถ้ามีการเพิ่มตลาดสดเข้าไปในคำสั่งนี้ จะยุ่งยากมาก ในการเตรียมขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นประชาชนและร้านอาหารที่จะมาซื้อในช่วงเช้ามืด

Tags: , ,