กทม. ประกาศ ร้านอาหารในห้างฯ คอมมูนิตีมอลล์ ตึกแถว รถเข็น แผงลอย ห้ามนั่งรับประทาน ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น

หลังมีประกาศปิดห้างฯ เพื่อลดการระบาดของโควิด-19 แต่ยังยกเว้นส่วนที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไปเมื่อวานนี้

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศฉบับใหม่ (ฉบับที่ 3) เพื่อสร้างความเข้าใจและชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการการปิดสถานที่ชั่วคราว ดังนี้

1. ร้านอาหาร ทั้งที่อยู่ในคูหา รถเข็น แผงลอย ให้เปิดจำหน่ายได้เฉพาะการซื้อกลับไปรับประทานที่อื่น ยกเว้นร้านอาหารในสนามบิน ยังคงให้นั่งรับประทานในร้านได้ ส่วนร้านอาหารในโรงแรมให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น

2. ร้านอาหาร (รวมทั้งฟู้ดคอร์ท) ใน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดจำหน่ายได้เฉพาะการซื้อกลับไปรับประทานที่อื่นเท่านั้น ห้ามนั่งรับประทานในร้าน

Tags: , ,