‘The PARQ’ โครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ จัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัย ‘Art in The PARQ’ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Life Well Balanced ซึ่งผสมผสานอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกมารวมเข้ากันโดยมีงานศิลปะเป็นจุดเชื่อม โดยแบ่งช่วงเวลากิจกรรมออกเป็น 3 Episode หลัก ประกอบด้วย EP.1: LIFE , EP:2 WELL และ EP:3 BALANCED

สำหรับ Episode แรก ‘LIFE’ ได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยเปิดฉากด้วยกิจกรรม ‘The PARQ Art Talk’ ซึ่งเป็นเวทีเสวนาเล่าเรื่องราว แนวคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของทั้ง 3 ศิลปินผู้อยู่เบื้องหลังผลงานศิลปะใน The PARQ Collection ได้แก่ คุณโด่ง-พงษธัช อ่วยกลาง ประติมากรและเจ้าของบริษัท Dong Sculpture , คุณอ้อ-พรพรรณ สุทธิประภา ศิลปินเซรามิก และคุณบีน-สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ จากสนิทัศน์ สตูดิโอ รวมไปถึงความมุ่งมั่นของ The PARQ ในการผสมผสานงานศิลปะเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการฯ ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกศิลปินและผลงานโดย คุณปุ๋ม-จรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ The PARQ

เมื่อศิลปะเติมเต็มคุณภาพชีวิต

วงสนทนาบนเวที The PARQ Art Talk เปิดประเด็นว่าด้วยความสำคัญของงานศิลปะที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่โครงการสำนักงานและรีเทล ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคาร ซึ่ง คุณปุ๋ม-จรินทร์ทิพย์ หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการThe PARQ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า

“ปัจจุบันคนเราใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง และเมื่อต้องการพักผ่อนก็มักจะไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้ากันเป็นส่วนใหญ่ หรือถ้าหากอยากชมงานศิลปะ ก็ต้องเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์เป็นหลัก ดังนั้น The PARQ จึงมีความตั้งใจที่จะดึงศิลปะให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น โดยคัดสรรผลงานศิลปะมาจัดแสดงแบบถาวรภายในโครงการฯ เพื่อสร้างความจรรโลงใจให้กับผู้ใช้อาคารและผู้พบเห็นแบบใกล้ชิด โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ งานวิจัยจากหลายประเทศยังระบุด้วยว่างานศิลปะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น และเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของสังคมได้เป็นอย่างดี”

            “เนื่องจาก The PARQ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการฯ ตามมาตรฐาน LEED และ WELL ซึ่งหมายความว่านอกจากผู้ใช้อาคารจะต้องได้อยู่ในพื้นที่ที่มีมาตรฐานดีทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อากาศ และแสงสว่าง เพื่อสร้างเสริมสภาพกายที่ดีแล้ว ศิลปะก็ถูกนำมาผสมผสานเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของโครงการฯ เพื่อช่วยยกระดับสภาพจิตใจควบคู่กันไปด้วย และทำให้โครงการฯ สามารถบรรลุมาตรฐานเหล่านี้ได้สำเร็จ ทั้งนี้ แม้ว่ามาตรฐานดังกล่าวจะกำหนดให้ภายในโครงการต้องมีงานศิลปะอย่างน้อย 1 ชิ้น แต่ที่ The PARQ นั้นจะมีจำนวนผลงานศิลปะรวมถึง 5 ชิ้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในด้านศิลปะเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การที่โครงการฯ ของเราตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้เราเลือกเชิญศิลปินไทยที่โดดเด่นในเรื่องผลงานแบบร่วมสมัยมาร่วมงาน” คุณปุ๋ม-จรินทร์ทิพย์ กล่าวเสริม

(ศิลปินทั้ง 3 ท่านผู้อยู่เบื้องหลังผลงานศิลปะ ‘The PARQ Collection’)

สร้างสมดุลการใช้ชีวิตด้วย Public Art

Public Art เป็นสิ่งที่ในต่างประเทศให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เห็นได้จากพื้นที่สาธารณะหลายแห่งที่มักมีงานศิลปะจัดวางอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ซึ่งทาง The PARQ ให้ความสำคัญกับ Public Art และตั้งใจจะเป็นผู้บุกเบิกด้านการส่งเสริมให้พื้นที่สาธารณะต่างๆ เป็นบริเวณสำหรับจัดแสดงงานศิลปะมากขึ้นเพื่อสร้างสมดุลและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน

“ลองคิดดูสิว่าหลังจากเราฝ่ารถติดมาเป็นชั่วโมง แต่เมื่อโฉบเข้ามาในโครงการฯ แล้วได้เห็นผลงานประติมากรรม ‘เกื้อกูล’ ของคุณโด่ง-พงษธัช ตั้งตระหง่านสวยงามอยู่ด้านหน้าคอยต้อนรับ และเมื่อเดินเข้ามาข้างในโถงล็อบบี้ระหว่างรอลิฟต์ ก็สามารถยืนชมผลงาน ‘The Cradle’ ของคุณอ้อ สุทธิประภา ไปได้พลางๆ ส่วนในระหว่างวัน ถ้าอยากพักสักครู่ ก็สามารถแวะลงมาพักผ่อนชมผลงาน ‘The Cocoon’  โดยคุณบีน-สนิทัศน์ ที่บริเวณสวนชั้น 3 เพื่อผ่อนคลายและค้นหาแรงบันดาลใจได้ การเสพงานศิลปะเหล่านี้สามารถสร้างบทสนทนาให้เราได้ขบคิดเรื่องราว และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา”  คุณปุ๋ม-จรินทร์ทิพย์ อธิบายถึง Public Art ภายในโครงการ The PARQ

(คุณปุ๋ม-จรินทร์ทิพย์ หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ The PARQ)

งานศิลป์ร่วมสมัย จากฝีมือศิลปินชั้นนำของประเทศ

The PARQ เปิดกว้างให้ศิลปินแต่ละท่านตีความ “ธรรมชาติ” และบริบทของ The PARQ ออกมาเป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเฉพาะพื้นที่ (Site-specific art) ในแบบของตัวเอง  ถึงแม้รูปแบบและการจัดแสดงจะออกมาหลากหลาย แต่เมื่อผลงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผลงานแต่ละชิ้นต่างก็ล้วนสะท้อนความเป็นธรรมชาติที่ผสมผสานอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้คนออกมาได้อย่างลงตัว ช่วยให้ผู้ที่พบเห็นได้เพลินเพลิน หยุดคิด ผ่อนคลาย สงบ ปลีกหนีจากความวุ่นวายของงานที่ต้องเผชิญ ซึ่งกว่าจะกลายมาเป็นชิ้นงานที่สำเร็จนี้ ศิลปินต้องใช้ระยะเวลาทำงานกับภัณฑารักษ์ถึง 2 ปี เพื่อแปรรูปการตีความหมายของแนวคิดให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้

โดย คุณปุ๋ม-จรินทร์ทิพย์ ภัณฑารักษ์ผู้เป็นหัวหอกใหญ่ได้เล่าถึงการวางแผนและการเชิญศิลปินทั้ง 3 ท่านเข้ามีส่วนร่วมในคอลเลคชั่นศิลปะนี้ไว้ว่า

“การทำงานของเรามีจุดเริ่มต้นมาจากคอนเซ็ปต์ของ The PARQ คือ ‘Life Well Balanced’ ซึ่งสื่อถึงชีวิตการทำงานกับชีวิตการพักผ่อนที่สมดุลกัน จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ตีโจทย์คอลเลคชั่นให้ออกมาเข้ากับแนวคิดนี้ เราเลยนึกถึงความเป็นธรรมชาติ เพราะธรรมชาติเป็นสัจจะของทุกอย่าง และช่วยให้เราสงบ เกิดความเข้าใจ เราจึงใช้ธีมหลักเป็นคำว่าธรรมชาติ และเฟ้นหาศิลปินที่มีแนวคิดแบบเดียวกับเรา ศิลปินที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการความคิด และมีความร่วมสมัยมาร่วมงาน”

 “เมื่อวางธีมเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้ว เราคิดถึงเซรามิก ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ที่ทำจากดิน จึงได้ออกมาเป็นผลงาน ‘The Cradle’ ของคุณอ้อ ที่ติดตั้งบริเวณโถงล็อบบี้ของ The PARQ Workplace ส่วนงานชิ้นที่จะต้องนำมาไว้หน้าอาคารกลางแจ้ง ต้องมีขนาดที่ใหญ่ งามสง่า ดึงดูดสายตา เราจึงนึกถึงคุณโด่ง ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างผลงานที่ทำจากวัสดุประเภทสเตนเลสและอีกชิ้นงานที่เรามองว่าเหมาะจะเป็นงานประเภทแลนด์สเคปที่จัดแสดงอยู่ในสวน ให้ผู้คนแวะมาพัก เยี่ยมชม และมีส่วนร่วม ก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณบีน ที่เป็นทั้งแลนด์สเคปดีไซเนอร์และศิลปินที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง”

“โปรเจ็คต์นี้ใช้เวลาดำเนินงานมากว่า 2 ปี โดยเราวางแผนควบคู่ไปพร้อมกับสถาปนิกและกระบวนการก่อสร้าง เพราะงานศิลปะเหล่านี้จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องการติดตั้ง เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อจัดวางที่ The PARQ โดยเฉพาะ ดังนั้นศิลปินแต่ละท่านจึงต้องออกแบบชิ้นงานให้สอดคล้องไปกับอาคาร และจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทำงานด้วยกันในทุกระยะ ตั้งแต่ร่างสเก็ตช์ภาพ วิธีการทำ ไปจนถึงการจัดวาง”

คอนเซ็ปต์ของงานแต่ละชิ้น

         ผลงานทั้งสามชิ้นนั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของศิลปินผู้ออกแบบและบริเวณที่จัดวาง โดยผลงานศิลปะชิ้นแรกที่ผู้มาเยือน The PARQ จะได้พบเห็นนั้น เป็นผลงานของ คุณโด่ง-พงษธัช อ่วยกลาง ประติมากรและเจ้าของบริษัท Dong Sculpture ที่ชื่อว่า ‘เกื้อกูล’ ซึ่งทำจากแผ่นสเตนเลสหลายชิ้นมาประกอบกันเป็นรูปทรงเหลี่ยมโค้ง และด้วยคุณลักษณะของสเตนเลสนี้เอง ทำให้ผลงานสะท้อนบรรยากาศโดยรอบ ทั้งนี้ ศิลปินได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากดอกมันแซมที่มีลักษณะใบต่อร้อยเรียงกัน ซึ่งให้ทั้งความสมดุลของชิ้นงาน ควบคู่กับความสมดุลของธรรมชาติ และสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นให้กับผู้มาเยือน The PARQ

(คุณโด่ง-พงษธัช อ่วยกลาง กับผลงานศิลปะ ‘เกื้อกูล’)

ชิ้นต่อมาเป็นผลงานของ คุณอ้อ พรพรรณ สุทธิประภา ศิลปินเซรามิกชื่อดัง กับผลงาน ‘The Cradle’ โดยคอนเซ็ปต์ของงานศิลปะชิ้นนี้มีที่มาจากทฤษฎี Cradle to Cradle ซึ่งว่าด้วยกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดของ The PARQ ที่มีลักษณะเป็นอาคารที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยชิ้นงาน ‘The Cradle’ ส่วนที่ติดตั้งในโถงฝั่งตะวันออกสื่อออกมาในรูปแบบของรากที่ค้ำจุนต้นไม้ ซึ่งเปรียบเสมือนกับอาคารที่ย่อมต้องการรากฐานที่แข็งแรง ส่วนชิ้นงานในโถงฝั่งตะวันตกนั้นสื่อถึงความเป็นพื้นที่ที่มีหลากหลายชีวิตมารวมตัวกัน

(คุณอ้อ พรพรรณ สุทธิประภา กับผลงาน ‘The Cradle’)

สุดท้ายคือ ‘The Cocoon’ โดย คุณบีน-สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ งานศิลปะที่ถูกจัดวางให้เป็นแลนด์มาร์คของ Q Garden สวนพักผ่อนบริเวณชั้น 3 โดยความพิเศษของผลงานชิ้นนี้อยู่ที่ผู้ชมสามารถสัมผัสและเข้ามามีส่วนร่วมได้ เนื่องจากถูกออกแบบมาสำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อน รูปทรงคล้ายรังไหมที่ห่อหุ้มดักแด้ที่อยู่ภายใน จึงเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ เหมาะสำหรับการหลบหลีกความวุ่นวายทั้งหลายของใจกลางเมืองได้

(คุณบีน-สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ กับผลงาน ‘The Cocoon’)

ก่อนจะจากกัน คุณปุ๋ม-จรินทร์ทิพย์ ได้กล่าวทิ้งทายไว้ว่า “The PARQ Collection จะประกอบด้วยผลงานทั้งหมด 5 ชิ้น โดยในส่วนของเฟสแรกที่เปิดตัวก่อนนี้ประกอบด้วยผลงาน 3 ชิ้น ที่เป็นฝีมือของศิลปินไทย ส่วนอีก 2 ชิ้นที่จะเปิดตัวในอนาคต จะเป็นผลงานจากศิลปินต่างประเทศซึ่งรังสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดของธรรมชาติและเทคโนโลยี และในขณะเดียวกัน ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ ทาง The PARQ ยังได้จัดงานเทศกาลศิลปะ ‘Art in The PARQ’ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมด้านศิลปะมากมาย เพื่อตอกย้ำจุดยืนของโครงการฯ ที่ไม่ได้โดดเด่นเฉพาะด้านอาคารสำนักงานและรีเทลเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมศิลปะอย่างจริงจังอีกด้วย”

The PARQ Collection เป็นคอลเลคชั่นศิลปะที่จัดแสดงอย่างถาวร ผู้ที่สนใจอยากสัมผัสประสบการณ์จากศิลปะร่วมสมัยทั้ง 3 ชิ้น สามารถแวะเข้ามาชมได้ในทุกช่วงเวลาทำการของ The PARQ ส่วนเทศกาลศิลปะ ‘Art in The PARQ’ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ The PARQ Life โดยมีกิจกรรมพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายให้ผู้ที่สนใจได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งงาน โดยหลังจากสิ้นสุด EP.1: LIFE ที่ประกอบด้วยการเปิดตัว The PARQ Collection อย่างเป็นทางการ เวทีเสวนา The PARQ Art Talk รวมถึงตลาดนัดศิลปะ Art Market ไปแล้ว ก็เป็นคิวของ EP.2 ที่ใช้ชื่อว่า ‘WELL’ ในวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน ที่จะเชิญชวนให้เหล่าคนรักศิลปะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการใช้ชีวิตแบบ Life Well Balanced ผ่านการร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลป์ที่สะท้อนตัวตนของคุณออกมาในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของ The PARQ ในกิจกรรม ‘Work Well & Live Well with Us: Be A Part of Our Well Community’ และกิจกรรมเวิร์คช็อปภายใต้แนวคิด ‘Discovering the Art of Well Living’ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยมากมายที่จะช่วยหาสมดุลในชีวิตให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเพนท์สีบน Reflective Canvas เพื่อสะท้อนธรรมชาติโดยรอบ การประดิษฐ์ผลงานคอลลาจแบบ D.I.Y และการสกัดสีจากธรรมชาติเพื่อนำมาผสมผสานกัน

พร้อมปิดท้ายด้วย EP.3 ‘BALANCED’ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน ซึ่งยกขบวนกิจกรรมที่น่าสนใจมาไว้มากมาย ได้แก่ นิทรรศการศิลปะ ‘Balancing Your Life’ โดยศิลปินชื่อดัง คุณป๊อด-ธนชัย อุชชิน ตลอดจนกิจกรรมเวิร์คช็อปในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14-15 พฤศจิกายน ในเวลา 14:00 – 16:00 น. ที่คุณป๊อดจะนำทีมผู้ร่วมงานมาสนุกไปกับการหยดสีลงบนกระเบื้องให้เป็นภาพ และในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 16:30 – 17:30 น.จะเป็นการปิดฉากเทศกาล Art in The PARQ ด้วย  การแสดงโชว์วาดภาพระบายสีร่วมกันระหว่างคุณป๊อดและเด็กออทิสติกผู้มีพรสวรรค์ในด้านศิลปะจากมูลนิธิ ณ กิตติคุณ

(พบกับงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย ‘Art in The PARQ’ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ www.theparq.com , facebook.com/theparqbkk

Tags: ,