ในโลกของการทำงาน หลายครั้งเรามีความจำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากการประสานงานเป็นไปได้ด้วยดี ทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วง แต่หากการประสานงานเกิดความผิดพลาด เข้าใจไม่ตรงกันขึ้นมา ไม่เพียงแค่งานต้องสะดุด แต่อาจทำให้คนทำงานพลอยเสียสุขภาพจิตไปด้วย

 

ทาง กูเกิล (Google) บริษัทเทคโนโลยีชื่อดังก้องโลก เล็งเห็นปัญหานอกเหนือจากเนื้องานที่ทำให้พนักงานของพวกเขาต้องทุกข์ทน จึงได้คิดค้น ‘กฎเหล็ก’ เพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสารขึ้นมา โดยพวกเขาเรียกกฎนี้ว่า ‘กฎ X-Y-Z’ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน

 

กฎ X-Y-Z นั้นเป็นกฎเหล็กของการสื่อสารที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง สามารถอธิบายได้ง่ายๆ ว่า “หากจะทำ X ต้องบรรลุ Y โดยการทำ Z” ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้าทีมอาจสื่อสารภายในทีมว่า “เป้าหมายของบริษัทในปีนี้คือการเพิ่มยอดขายของสินค้า A ขึ้น 10% โดยการเพิ่มช่องทางเว็บไซต์” หรืิเป็นการอธิบายเป้าหมาย และการวัดผลที่ชัดเจน ทั้งยังกำหนดวิธีการที่ต้องทำมาด้วย

 

จะเห็นได้ว่ากฎ X-Y-Z นั้นเป็นการใช้ประโยคเพียงแค่ประโยคเดียวในการสื่อสาร เพื่อตัด‘ความเห็น’ และ ‘อารมณ์’ ออกไป ให้กลายเป็นการสื่อสารที่เหลือเพียงแค่แก่นที่ต้องการจะสื่อเท่านั้น

 

สิ่งสำคัญที่สุดของกฎ X-Y-Z ก็คือ  ‘Y’ เนื่องจาก ‘X’ คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ‘Z’ คือวิธีการที่เราคาดว่าจะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ แต่ Y คือตัววัดผลที่ต้องบรรลุ ดังนั้น แม้ว่ากฎดังกล่าวจะเป็นวิธีในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ต้องมาควบคู่กันคือ ประสบการณ์ที่มากเพียงพอในการกำหนด Y ให้สามารถไปถึงเป้าหมายด้วยวิธีที่ต้องการจริงๆ

 

กูเกิลไม่เพียงแค่ใช้กระบวนการดังกล่าวในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังใช้กับการคัดเลือกคนที่จะมาทำงานกับกูเกิลอีกด้วย โดยทางกูเกิลได้ใช้ AI ในการตรวจสอบรูปประโยคที่เหล่าผู้เข้าสมัครอธิบายตัวเองในเรซูเม่ (Resume) ของตนเองว่ามีการใช้รูปประโยคแบบ X-Y-Z หรือไม่ เพื่อเฟ้นหาคนที่สามารถสื่อสารได้อย่างตรงจุดดังที่เขาต้องการ

 

นอกจากนี้ กฎของ X-Y-Z ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกหลายด้านนอกเหนือไปจากการทำงาน เพราะ X-Y-Z คือกฎแห่งการสื่อสาร ดังนั้นหากคุณต้องการจะสื่อสารกับผู้อื่นอย่างตรงจุด และง่ายต่อการเข้าใจ กฎของการสื่อสารของกูเกิลอาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียว

 

ภาพ: Getty Image

 

ที่มา:

-https://www.inc.com/bill-murphy-jr/people-who-embracethe-z-y-x-rule-have-very-highemotional-intelligence.html

Tags: , , ,