สำหรับหลายคน ดนตรีคือความบันเทิง คือชีวิต คือความฝัน และเป็นเป้าหมายที่อยากมุ่งไปให้ถึงจุดสูงสุดในสายอาชีพ แต่สำหรับบางพื้นที่ บางความเชื่อ ดนตรีกลับกลายเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะเรื่องของหลักศาสนา

เช่นเดียวกับปัตตานี หนึ่งในดินแดนสามจังหวัดใต้ของประเทศไทย และดินแดนแห่งมลายูที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ สีสัน เอกลักษณ์ ความเชื่อ ความศรัทธา ที่ผู้คนเกิดและเติบโตมาภายใต้กฎของหลักศาสนาที่เคร่งครัด ข้อห้ามที่เข้มงวด รวมถึงเรื่องของดนตรีกับเสียงเพลง และถูกปฏิบัติต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

แต่แม้ในพื้นที่ที่ความเชื่อเข้มแข็งถึงขีดสุด ก็ยังมีเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่มีฝันในการร้องและเล่นดนตรี ที่ปรารถนาจะเบ่งบานตามความงดงามของตนเอง และเติบโตไปพร้อมกับความศรัทธาที่มีอยู่เต็มหัวใจ

The Momentum ชวนชมวีดิโอสารคดี ‘สุนทรีย์มลายู’ จากซีรีส์ Living in the Red Zone ชีวิต ความฝัน และผู้คนชายแดนใต้ กับเรื่องราวของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผู้คนหลากหลายบทบาทและอาชีพ เพื่อทำความเข้าใจหนึ่งในดินแดนที่ ‘พิเศษ’ และมีเสน่ห์ที่สุดของประเทศไทยแห่งนี้

Tags: , , , , ,