“ถ้าสมมติเขาจะนิยามตัวเอง และเขายินยอมที่จะเผยแพร่ว่า ฉันมีอาชีพเป็นกะหรี่นะ นั่นคือสิทธิของเขา เราต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน”

The Momentum ชวน ‘ทาทา’ – ศิริ นิลพฤกษ์ ผู้ขายบริการทางเพศ และเอ็นจีโอด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวง Sex Worker มากว่า 30 ปี พูดคุยถึงเบื้องลึกของผู้ประกอบอาชีพค้าบริการ กับมุมมองและมายาคติของสังคมแบบไทย ที่ยังเชื่อว่าการเป็นโสเภณีคือตราบาปมากกว่าอาชีพหนึ่ง

ที่สำคัญคือกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ที่ผลักให้คนเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มคนชายขอบ ในโลกเร้นลับแห่งบาป ไร้เกียรติและศักดิ์ศรี ที่รัฐจำเป็นต้องปราบปราม ทั้งที่โลกปัจจุบันกำลังมุ่งไปสู่การผลักดันเรื่อง ‘ความเท่าเทียม’ ในความเป็นมนุษย์ และ ‘สิทธิส่วนบุคคล’ มากขึ้น

Tags: , ,