สำหรับคุณแล้ว การเต้นสำคัญกับชีวิตขนาดไหน

บางคนอาจมองว่า เป็นศิลปะและการแสดงรูปแบบหนึ่ง หรือเป็นแค่งานอดิเรกในช่วงสุดสัปดาห์ แต่สำหรับบางคนกลับเชื่อว่า การเต้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ช่วยขัดเกลาให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพได้

จึงเป็นเหตุให้ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การดูแลของ วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้บริหารรุ่นแรก และ นวินดา วรรธนะโกวินท์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ทายาทรุ่นที่ 2 พยายามบ่มเพาะผู้คนให้เติบโตทั้งร่างกาย ความคิด ทัศนคติ ผ่านการเคลื่อนไหว และขยับตัว ภายใต้ศิลปะที่เรารู้จักกันในนาม ‘บัลเลต์’

บทสัมภาษณ์ชิ้นนี้คือการตกตะกอนเรื่องราว 3 ทศวรรษให้เหลือเพียงแค่ 6 นาที ผ่านเพียงแค่ 2 คำถามสำคัญคือ เพราะอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นว่าบัลเลต์จะช่วยสร้างคนได้ และอะไรที่ยังทำให้ยังรักและมีความสุขในการเป็นครูสอนบัลเลต์จนถึงปัจจุบัน