ชาวกรุงเทพฯ อยากมีผู้ว่าฯ กทม. แบบไหน นโยบายหรือปัญหาแบบใดที่คุณอยากให้แก้ แน่นอนว่าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ทุกคนล้วนมีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่แตกต่าง รวมทั้งหลากหลายวิธีที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นชีวิตดีๆ ที่ลงตัวได้

The Momentum ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเทียบนโยบายแต่ละด้านของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จำนวน 6 คน 6 คำถาม ภายใน 30 วินาที ตั้งแต่เรื่อง ‘ม็อบ’ ‘รถส้วม’ ‘น้ำท่วม’ ไปจนถึง ‘ปัญหาปากท้อง’ เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯ ได้นำคำตอบ วิสัยทัศน์ และนโยบายเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนน

 

Tags: ,