อย่าเพิ่งดีใจไป ถ้าผลตรวจไขมันออกมาว่า เรามีคลอเรสเตอรอลชนิดเลวหรือแอลดีแอลต่ำมากๆ เพราะมีงานวิจัยใหม่ออกมาว่า ผู้หญิงที่มีค่าแอลดีแอลต่ำมากอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันมากขึ้น

“คนส่วนใหญ่มักได้รับคำแนะนำให้ทำให้ระดับคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์อยู่ในระดับต่ำเข้าไว้เพื่อป้องกันโรคหัวใจ แต่งานศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่มีค่าไขมันเหล่านี้ต่ำมากๆ กลับเจอความเสี่ยงบางอย่าง คือความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน” พาเมลา เอ็ม ริสต์ นักวิจัย ซึ่งเป็นศาสตราจารย์โรงพยาบาลบริกแฮมและผู้หญิง และสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาสหรัฐอเมริกากล่าว

นักวิจัยศึกษาผลการตรวจคลอเลสเตอรอล แอลดีแอล เอชดีแอล (ไขมันดี) และไตรกลีเซอไรด์ของผู้หญิง 27,937 คน ในระยะเวลา 19 ปี พบว่ามีผู้เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 137 คน

สำหรับผู้ที่มีระดับแอลดีแอลต่ำกว่า 70 mg/dL เป็นโรคหลอดเลือดในสมองมากกว่าผู้ที่ค่าแอลดีแอลอยู่ที่ 100-129 mg/dL อยู่ 2 เท่า

เมื่อเปรียบเทียบผู้หญิงที่มีค่าไตรกลีเซอไรด์ต่ำกว่า 75 mg/dL กับผู้ที่มีค่าไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า 156 mg/dL พบว่า กลุ่มแรกมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันมากกว่ากลุ่มหลังถึง 2 เท่า ส่วนผู้อยู่ในระดับต่ำกว่า 150 mg/dL ถือว่าปกติ ส่วนค่าเอชดีแอลนั้น นักวิจัยยังไม่พบความเชื่อมโยงกับโรคนี้แต่อย่างใด

นักวิจัยยังไม่รู้กลไกที่แท้จริงของความเชื่อมโยงระหว่างค่าไขมันแอลดีแอล ไตรกลีเซอไรด์กับการเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ควบคุมตัวแปรด้านความเครียด การสูบบุหรี่ กิจกรรมที่ใช้ร่างกาย มวลร่างกาย และปัจจัยอื่นๆ

“ถ้าคุณมีค่าไขมันเหล่านี้ต่ำ ก็มักจะคิดว่าเสี่ยงน้อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะละเลยปัจจัยอื่นๆ ที่เรารู้ว่าเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เช่น ความเครียด การสูบบุหรี่และอื่นๆ” ศาสตราจารย์ริสต์กล่าว

 

ที่มา:

Tags: , , , ,