1. มิวเซียมสยามเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ ล่อง รอยราชดำเนิน : นิทรรศการผสานวัย ที่จะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ ความทรงจำ และทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของถนนราชดำเนินในห้วงเวลา 121 ปี ได้ ภายในนิทรรศการจัดแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1. การแนะนำนิทรรศการและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของถนนราชดำเนินผ่านการเล่าเรื่องแบบเส้นเวเลา (Timeline) และใช้สื่อวิดิทัศน์ในการนำเสนอ ส่วนที่ 2 “ล่อง รอยที่นำเสนอประวัติศาสตร์การประชันทางความคิดของคนหลายยุคหลายสมัยบนถนนราชดำเนินที่สามารถเดินชมไปพร้อมกับการใช้สื่อดิจิทัล ได้แก่ สมาร์ทโฟน และหูฟังเป็นเครื่องมือในการชมเส้นสายแห่งประสบการณ์เรื่องเล่าใน 8 เส้นทาง โดยผู้เข้าชมจะรู้สึกสนุกไปกับเสียงบรรยายประกอบจากคณะเกศทิพย์ นักพากย์นิยายวิทยุที่โด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าถึงเหตุการณ์ในยุคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนที่ 3. แสดงถึงสถานที่สำคัญบนถนนราชดำเนิน โดยจำลองแลนด์มาร์คสำคัญบนถนนราชดำเนินพร้อมเล่าเรื่องราวไปกับวัตถุจัดแสดงที่ได้รับมาจากผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันประสบการณ์ก่อนหน้านี้ และ ส่วนที่ 4. นิทรรศการของภัณฑารักษ์วัยเก๋า เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนิทรรศการที่ได้คัดคนหนุ่มสาวยุคเบบี้บูมเมอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ โดยได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติการเรียนรู้จากมิวเซียมสยาม เรื่องเทคนิคการเล่าเรื่อง การถ่ายภาพ  และตัดต่อวิดีทัศน์ด้วยมือถือ  และนำผลงานเหล่านี้มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมกัน

\

การจัดแสดงนิทรรศการชุดนี้จะทำให้ผู้ชมเห็นภาพของความคิด สัมผัสประสบการณ์ของผู้คนในแต่ละช่วงเวลาที่มีทั้งความสุข  สนุกสนาน และการประชันทางความคิด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คนรุ่นเก่าหรือเบบี้บูมเมอร์ คนเจนเอ็กซ์ เจนวาย และเจนแซด ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงผ่านเรื่องราวในแต่ละยุคแต่ละสมัย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ประสบการณ์การเมือง ปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมการกิน การอยู่ รวมทั้งความเหมือนหรือความแตกต่างทางความคิดที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของอาคาร สถาปัตยกรรม  อาทิ  โรงแรมรัตนโกสินทร์ อาคารกรมประชาสัมพันธ์  ที่ทำการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา หรือแม้แต่ร้านอาหารระดับตำนานที่คงรสชาติความเป็นไทยก็เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินแห่งนี้ 

นิทรรศการชุดนี้จะทำให้ผู้ชมสามารถนำประสบการณ์ในอดีตมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ การประนีประนอมทางความคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์ ความทรงจำที่จะทำเราอยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างมีความสุข 

ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการชุดนี้จะเริ่มแสดงที่มิวเซียมสยามตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม และจะย้ายไปจัดแสดงที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนินกลางในวันที่ 8 กันยายน ถึง 31 ตุลาคมนี้