สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินออสเตรเลียใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าแทนที่พาสปอร์ตในปี 2019-2020 และคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี 2020 โดยการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจดจำแบบชีวมิติที่ยืนยันตัวตนผ่านการจดจำใบหน้า ม่านตา ลายนิ้วมือ และตัดเอกสารจำเป็นที่ใช้ในการเดินทางเช่นพาสปอร์ตออกไป

โดยเทคโนโลยีดังกล่าว รัฐบาลออสเตรเลียทุ่มงบกว่า 94 ล้านเหรียญฯ หรือ 3,384 ล้านบาท และเปิดการทดสอบใช้งานในเดือนกรกฎาคมในสนามบินแคนเบอร์รา และจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2019

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอธิบายถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีนี้ในแถลงการณ์ปี 2015 ว่า “ประสิทธิภาพของชีวมิติจะลดจำนวนการใช้แรงงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และช่วยให้พนักงานเพ่งความสนใจไปที่ตัวผู้โดยสารได้มากขึ้น”

ทั้งนี้ ออสเตรเลียไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่พยายามจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ ปัจจุบันศุลกากรและสำนักงานรักษาดินแดนของสหรัฐฯ ได้นำโปรแกรมนี้มาใช้ในท่าอากาศยาน 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี และท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตันดัลเลส ตั้งแต่ปี 2015 และ 2016 ตามลำดับ

และคาดว่าจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในท่าอากาศยานอื่นๆ ของประเทศในอนาคต

Photo: Luke Macgregor, Reuters/profile

ที่มา:

https://www.engadget.com/2017/01/23/facial-recognition-will-replace-passports-in-australia

Tags: , ,