ธนาคารไทยพาณิชย์ และแอมะซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประกาศความร่วมมือสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย โดยเฉพาะลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีกว่า 500,000 ราย รุกตลาดอีคอมเมิร์ซ ขายของบน amazon.com เจาะตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 20 เท่า

พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เอสเอ็มอีถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับยุทธศาสตร์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จำเป็นต้องพัฒนาการบริการและความช่วยลูกค้าให้มากที่สุด

“เรามีฐานลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศกว่า 500,000 ราย แต่ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นของตลาดในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มอิ่มตัว จำเป็นต้องมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การขยายตลาดไปยังต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตต่อไปได้”

ธนาคารไทยพาณิชย์จึงจับมือกับแอมะซอน โกลบอล เซลลิ่ง หนึ่งในหน่วยธุรกิจของแอมะซอนที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขยายฐานการค้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นธนาคารรายแรกที่ร่วมมือกับแอมะซอนในการเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยขยายช่องทางการขายไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 20 เท่า

เบอร์นาร์ด เทย์ ผู้อำนวยการ แอมะซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประจำภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้ กล่าวว่าเล็งเห็นศักยภาพของเอสเอ็มอีไทยที่มีความต้องการขยายธุรกิจและสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก อีกทั้งประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและจำหน่ายสินค้าในหมวดที่ได้รับความนิยมสูง

โดยแอมะซอนจะส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยบุกตลาดอีคอมเมิร์ซสหรัฐอเมริกาผ่าน Amazon.com ด้วยการให้ความรู้ผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศบน Amazon ผ่านหลักสูตร JumpStart ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมพิเศษที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการเริ่มต้นธุรกิจบนแอมะซอนอย่างถูกต้อง อาทิ การเปิดบัญชีผู้ขาย การสร้างรายการสินค้า การบริหารจัดการบัญชีผู้ขายผ่านระบบ Seller Central และการใช้บริการ Fulfillment by Amazon

ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ทั้งสินเชื่อธุรกิจเพื่อการลงทุนระยะยาว สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน และสินเชื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนสินเชื่อดิจิทัล (Digital lending) ‘แม่มณีศรีออนไลน์’ ซึ่งพัฒนาโดยเอสซีบี อบาคัส เป็นต้น

ทั้งนี้สหรัฐอเมริกานับเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย โดยรายงานการค้าส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ปี 2562 ระบุว่า ประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่าถึง 3.44 แสนล้านบาท นับเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย อีกทั้งแอมะซอนมีเครือข่ายลูกค้ากว่า 300 ล้านรายทั่วโลก เป็นลูกค้าชั้นดีกว่า 100 ล้านรายที่มีการซื้อสินค้าเป็นประจำผ่านมาร์เก็ตเพลสของแอมะซอน ปัจจุบันแอมะซอนมีศูนย์จัดส่งสินค้า 175 แห่งทั่วโลกที่สามารถนำสินค้าจากประเทศไทยไปสู่ลูกค้าใน 185 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ

Tags: , ,