ไอร์แลนด์เหนือเป็นดินแดนแห่งเดียวของสหราชอาณาจักรที่คู่รักเพศเดียวกันยังไม่สามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกับกฎหมายการทำแท้ง ซึ่งไอร์แลนด์เหนือขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดที่สุดประเทศหนึ่งในโลกในประเด็นเรื่องการทำแท้ง 

และยังคงเป็นประเทศเดียวในสหราชอาณาจักรที่ไม่อนุญาตให้มีการทำแท้งได้ นอกจากการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้ผู้ตั้งครรภ์เสียชีวิตลงได้ หรือในกรณีที่การตั้งครรภ์นี้จะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจของผู้ที่ตั้งครรภ์ในระยะยาวหรือตลอดไป ซึ่งไม่รวมถึงการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืน ในขณะที่อีกสามประเทศ (อังกฤษ, สก็อตแลนด์ และเวลส์) ภายใต้สหราชอาณาจักรได้ผ่านกฎหมายให้มีการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายแล้ว

ก่อนหน้านี้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2019 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักร ได้มีการลงคะแนนเสียงใน 2 ประเด็นคือการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันและการทำแท้งถูกกฎหมายในไอร์แลนด์เหนือ โดยในประเด็นแรกได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 383 ต่อ 73 เสียง ในขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับการทำแท้งถูกกฎหมาย ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนถึง 332 ต่อ 99 เสียง

ผลจากการลงคะแนนเสียงในครั้งนั้น จะสามารถส่งผลให้มติการลงคะแนนเสียงผ่านออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้ ก็ต่อเมื่อไอร์แลนด์เหนือไม่สามารถจัดตั้งสภาของตนเองได้ภายในวันที่ 21 ตุลาคม เนื่องด้วยก่อนหน้านี้สภาฯ ของไอร์แลนด์เหนือถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2017 อันมาจากปัญหาทางด้านการเงินที่นำไปสู่ความขัดแย้งของ 2 พรรคการเมืองใหญ่อย่าง DUP และ Sinn Féin ในไอร์แลนด์เหนือ

และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา แม้ว่าสภาสตอร์มอนต์ของไอร์แลนด์เหนือจะกลับมาเปิดการประชุมได้อีกครั้ง และมีความพยายามจะคว่ำมติดังกล่าวไม่ให้ออกเป็นกฎหมาย โดยเฉพาะทางพรรค Democratic Unionist  Party (DUP) ที่ต่อต้านการทำแท้ง แต่การจะคว่ำกฎหมายทั้งสองนี้ได้ จะต้องมีการเลือกผู้อภิปรายขึ้นมา พร้อมตั้งคณะกรรมการ 

แต่การจะทำอย่างนั้นได้ทางพรรค DUP ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรค Sinn Féin ช่วยยกมือให้ แต่ปรากฏว่าพรรค Sinn Féin และพรรคพันธมิตรอย่าง Traditional Unionist Voice และพรรค Ulster Unionist party (UUP) ปฏิเสธที่จะยกมือสนับสนุน ทำให้พรรค DUP ไม่พอใจและวอล์กเอาต์ออกจากที่ประชุม ซึ่งมีผลให้มติทั้งสองเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักร ลงคะแนนไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2019 ผ่านเป็นกฎหมายทันที

โดยกฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนั้นจะประกาศเป็นกฎหมายในเดือนมกราคม 2020 และจะเริ่มให้มีการแต่งงานและจดทะเบียนตามกฎหมายได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 ส่วนการทำแท้งถูกต้องตามกฎหมายนั้น ทางการจะสามารถให้สถานบริการรองรับการบริการตามกฎหมายนี้ได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2020 

อ้างอิง

https://www.theguardian.com/uk-news/2019/oct/21/northern-ireland-set-to-legalise-abortion-and-same-sex-marriage

https://i-d.vice.com/en_uk/article/ne8kak/same-sex-marriage-abortion-legalised-northern-ireland

https://themomentum.co/orthern-ireland-abortion-same-sex-marriage/

ภาพ : John Sibley/REUTERS

Tags: